Tiskové zprávy 2009

 
Zobrazuji články 61 až 70 z celkem 243
Předchozí ... 6 7 8 9 10 ... Následující
Stránka / 25

20. října 2009: Státní fond rozvoje bydlení přijal prvních šest žádostí o dotace na výstavbu sociálního nájemního bydlení, které umožní vznik 124 bytů pro sociálně slabší občany. Dotace na výstavbu těchto bytů je v řádu cca 60 ...

19. října 2009: Vláda ČR na svém dnešním zasedání vzala na vědomí pokračování centrální části monitorovacího systému ve stávajícím režimu. Tento návrh řešení předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Současný monitorovací systém ...

19. října 2009: Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci dnes vydává nový informační leták s názvem Evropské fondy – aktuální stav, který je určen široké veřejnosti. Na čtyřech stranách se čtenáři mohou ...

16. října 2009: Hodnotitelská komise programu na svém druhém zasedání doporučila ministru pro místní rozvoj Rostislavu Vondruškovi ke schválení dalších 65 žádostí, které MMR obdrželo od obcí, jejichž území bylo postiženo povodněmi ...

16. října 2009: Ministerstvo pro místní rozvoj upozorňuje, že při poskytnutí slevy na nájemném nedochází k obcházení či dokonce k porušování zákona.

16. října 2009: Vláda ČR projedná 19.října návrh Ministerstva pro místní rozvoj na pokračování provozu současného monitorovacího systému i pro zbytek programového období 2007-2013. Evropská komise nemá k tomuto záměru MMR žádné ...

14. října 2009: Návrh Evropské komise o zvažovaném sjednocení pravidel pro sjednávání hypoték v Evropské unii by v prostředí České republiky znamenal značné ztížení přístupu obyvatel k vlastnímu bydlení a zpomalení ekonomického růstu.

12. října 2009: Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s členskými státy a dalšími partnery připravilo v průběhu Českého předsednictví Rady EU zprávu, která vyhodnocuje dosavadní stav implementace charty v jednotlivých zemích.

12. října 2009: Ve Sbírce zákonů byl 9. 10. 2009 uveřejněn zákon č. 345/2009 Sb., kterým se novelizuje zákon o vlastnictví bytů. Novela se týká uzavírání smluv o převodu bytů z vlastnictví bytových družstev na základě výzvy ...

12. října 2009: Na Evropském dni cestovního ruchu byla předána zástupcům cestovního ruchu MMR cena EDEN. Letošním vítězem se stalo České Švýcarsko. Úkolem soutěžících bylo připravit turistický produkt založený na principu ...

Zobrazuji články 61 až 70 z celkem 243
Předchozí ... 6 7 8 9 10 ... Následující
Stránka / 25

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven