Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2009 > Změna finančních limitů pomůže zvýšit ...

Změna finančních limitů pomůže zvýšit transparentnost veřejných zakázek

21.12.2009: Vláda ČR dnes schválila materiál Ministerstva pro místní rozvoj, který snižuje minimální předpokládané hodnoty nadlimitních veřejných zakázek a nadlimitních koncesních smluv. Schválený materiál tedy nově upravuje finanční limity pro účely zákona o veřejných zakázkách. Změna nabývá účinnosti 1. ledna 2010.

Materiál upravuje například finanční limit oddělující nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky na stavební práce. Limit se snižuje ze 146 447 000 Kč bez DPH na 125 451 000 Kč bez DPH. Veřejná zakázka na stavební práce o předpokládané hodnotě 130 milionů korun bez DPH, která letos patří do kategorie podlimitní, bude v roce 2010 nadlimitní veřejnou zakázkou.

„Nově nastavená pravidla by měla posílit hospodářskou soutěž v oblasti veřejných zakázek a tedy zvýšit jejich transparentnost. Očekávat se dá i větší zájem podnikatelů z jiných členských států Evropského společenství o české veřejné zakázky. Ostatní členské státy společenství by měly obdobné změny přijmout do 1. ledna 2010,“ uvedl ministr Vondruška.

Rozdíl v postupu je ten, že veřejný zadavatel (např. stát, kraje, obce) je většinou povinen uveřejnit vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky i v Evropském úředním věstníku. Dále stanovit delší lhůty podnikatelům zejména pro podání žádosti o účast a podání nabídky v zadávacím nebo koncesním řízení. Sektoroví zadavatelé (dopravní podniky, podnikatelé v oblasti plynárenství, teplárenství, elektroenergetiky, vodárenství a další) jsou povinni podle zákona o veřejných zakázkách zadávat pouze nadlimitní veřejné zakázky.

Jedná se o druhou významnou změnu v zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv v českém právním řádu. Další významnou změnou je novela zákona o veřejných zakázkách a zákona o koncesních smlouvách, která zpřísňuje dohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, opravňuje jej ukládat zákaz plnění smluv. Tato novela vstoupila do povědomí široké veřejnosti zejména zavedením rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a rejstříku osob se zákazem plnění koncesních smluv.
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/