Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2009 > Zdravotně postižení budou mít díky ...

Zdravotně postižení budou mít díky novele zákona snazší cestování

08.12.2009: Práva osob se zdravotním handicapem by měla posílit novela zákona č. 377/ 2009 Sb., o drahách, platná od 3. 12. 2009. Novela vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES).

Zákon zvýší komfort cestování osob se zdravotním postižením nebo osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Ukládá cestovním kancelářím a agenturám nové povinnosti při prodeji (rezervaci) zájezdů pro osoby se zdravotním postižením nebo pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Novela mimo jiné ustanovuje dopravci nebo prodejci přepravních dokladů informovat cestující na stanici, kde není výdejna jízdních dokladů ani prodejní automat, o možnosti zakoupení jízdního dokladu telefonicky, prostřednictvím internetu nebo jiným způsobem. Dále ruší diskriminační pravidla dopravce nebo provozovatele stanice pro přepravu osob se zdravotním postižením. Naleznete zde i články týkající se rezervací míst, přístupnosti drážních vozidel apod.

„Tato novela by měla posílit práva našich zdravotně handicapovaných spoluobčanů, jejich cestování by se mělo touto dílčí úpravou stát kvalitnějším,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška. 

V případě, že výše uvedené subjekty poruší dané ustanovení, může jim být ve správním řízení uložena pokuta až do výše 1.000.000 korun.

Úplné znění všech paragrafů naleznete na http://www.mmr.cz/Cestovni-ruch/Pravo-Legislativa/Pravni-predpisy/Zakon-posiluje-postaveni-osob-se-zdravotnim-postiz

Další novelou, která zvýší standard cestování osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace, je novela zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Od 1. 1. 2010 stanoví nové povinnosti leteckým dopravcům, provozovatelům cestovních kanceláří nebo agentur. Na její dodržování bude dohlížet nově zřízený Úřad pro civilní letectví a živnostenský úřad. Jejich porušení  bude považováno za správní delikt a může být uložena pokuta až ve výši 5.000.000 korun.


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/