Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2009 > Z programů SROP a JPD 2 bylo vyčerpáno ...

Z programů SROP a JPD 2 bylo vyčerpáno více než 13 miliard Kč

04.12.2009: Programy SROP a JPD 2 podpořily díky přiděleným financím strukturálních fondů přes 3 tisíce projektů, které pomohly vytvořit například 6 tisíc nových pracovních míst. Tyto informace vyplynuly z 13. zasedání Monitorovacího výboru Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Praha a Společného regionálního operačního programu.

Ze zprávy programu vyplývá, že SROP efektivně využil přidělenou finanční alokaci 454 mil. EUR ze strukturálních fondů, což je v přepočtu cca 12 mld. korun. Peníze byly použity na téměř 2 800 projektů a podpořily projekty ve 13 krajích České republiky. 
 
„Peníze z evropských fondů podpořily projekty napříč celou republikou, což je pro podporu a rozvoj jednotlivých regionů velmi dobré,“ uvedl ministr Rostislav Vondruška.

Díky financím z programu SROP bylo vytvořeno 6 tisíc nových pracovních příležitostí pro nezaměstnané a podpořeno 570 malých podnikatelů v rozvoji jejich činnosti. Zkvalitnila se i dopravní infrastruktura díky výstavbě a obnově silnic II. a III. třídy v délce 406 kilometrů. Obnovení se dočkalo 84 památek kulturního a přírodního dědictví. Z programu bylo také financováno 5 tisíc nových lůžek ve veřejných ubytovacích zařízeních. Pomocí vzdělávacích akcí a budování denních stacionářů a center byla zajištěna pomoc osobám postiženým sociální exkluzí.

Program JPD 2 vyčerpal přidělenou alokaci 71 mil. EUR což je cca 1,8 mld. Kč. Úspěšně bylo zrealizováno 280 projektů a díky nim se podařilo vytvořit téměř 450 nových pracovních míst, podpořit 64 malých a středních podnikatelů, zrevitalizovat přes 13 ha ploch veřejných prostranství a opravit skoro 5 km místních komunikací.

V následujících třech letech budou v obou programech pokračovat činnosti související s ukončováním, kontrolou a vypořádáním vratek spolu se sledování projektů v době jejich udržitelnosti.

Obě tato zasedání se konala za výrazného zájmu členů zástupců Evropské komise, pozváni byli také úspěšní realizátoři projektů, kteří prezentovali své projekty. Hlavním bodem bylo představení a schválení Závěrečných zpráv programů, což jsou povinné dokumenty pro řádné ukončení programů, ve kterých je rekapitulace veškerého dění za celou dobu fungování programů. Obě závěrečné zprávy byly zhodnoceny jako dobře zpracované, s velkým množstvím informací a velkou mírou detailnosti.


Národní orgán pro koordinaci (NOK)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6 , 110 15, Praha 1
tel.: +420 224 861 111
e-mail: nok@mmr.cz
web: www.strukuralni-fondy.cz    
EUROFON 800 2000 (bezplatná informační linka o EU)