Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2009 > Z fondů EU dokončeno již více než dva a ...

Z fondů EU dokončeno již více než dva a půl tisíce projektů

24.11.2009: Od roku 2007 již bylo v České republice dokončeno více než 2600 projektů, financovaných z fondů EU. Uvádí to Měsíční monitorovací zpráva za měsíc říjen, kterou vydává Národní orgán pro koordinaci – Ministerstvo pro místní rozvoj. Za uplynulý měsíc také opět narostly prostředky vyplacené českým příjemcům z fondů EU a to o 10 procent.

Od začátku programového období 2007–2013 bylo v České republice dokončeno 2634 projektů financovaných z fondů EU v celkové hodnotně 18,3 miliardy korun. Jen za poslední měsíc počet dokončených projektů vzrostl více než dvojnásobně. Nejvíce dokončených projektů eviduje Operační program Životní prostředí. Projekt je dokončen v tom okamžiku, kdy příjemce předá závěrečnou zprávu a závěrečnou žádost o platbu.

Zájem Čechů o fondy EU meziměsíčně roste. V meziměsíčním srovnání došlo k nárůstu o téměř tisíc podaných žádostí. V říjnu tak bylo evidováno 29 063 žádostí o podporu ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Zatím bylo schváleno 13 444 projektových žádostí v celkové výši 226,7 miliardy korun. Největšího pokroku dosahuje ROP Severozápad.

Za uplynulý měsíc narostly i proplacené prostředky příjemcům. Meziměsíční nárůst o již zmiňovaných 10 procent tak znamená, že Češi již z fondů EU obdrželi 46,4 miliardy korun. Nejvíce proplacených prostředků je v ROP Severovýchod a OP Doprava.

„Nad stoupajícím objemem proplacených prostředků českým příjemcům vyjádřila nyní uznání Evropská komise,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

Národní orgán pro koordinaci – Ministerstvo pro místní rozvoj eviduje také počet neúspěšných žádostí o podporu ze evropských fondů. Na základě porušení formálních požadavků, či nedostatečné kvality předloženého projektu bylo od počátku programového období vyřazeno 28,7 procenta žádostí z celkového počtu předložených. Nejvíce vyřazených žádostí je zaznamenáno v rámci ROP Severozápad – 59,6 procenta a také v obou pražských programech. OP Praha - Adaptabilita vyřadil 59,2 procenta žádostí a OP - Praha konkurenceschopnost vyřadil 56,8 procenta žádostí.


Národní orgán pro koordinaci (NOK)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6 , 110 15, Praha 1
tel.: +420 224 861 111
e-mail: nok@mmr.cz
web: www.strukuralni-fondy.cz    
EUROFON 800 2000 (bezplatná informační linka o EU)