Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2009 > Vláda schválila analýzu a doporučení MMR ...

Vláda schválila analýzu a doporučení MMR na změny v oblasti čerpání peněz z fondů EU

14.12.2009: Vláda ČR dnes schválila analýzu Ministerstva pro místní rozvoj, která analyzuje čerpání v jednotlivých operačních programech a posuzuje vliv finanční krize na implementaci operačních programů. Zároveň Vláda ČR schválila navržená řešení.

Předložený materiál se také zaměřil zejména na aktuální stav čerpání, rizika jednotlivých operačních programů a navrhl doporučení ke zrychlení čerpání a k protikrizovým opatřením. Tímto dokumentem ministerstvo pro místní rozvoj naplňuje svou koordinační roli a informovalo vládu o aktuálním stavu čerpání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU v programovém období 2007-2013. Doporučení vztahující se ke krizi a k urychlení čerpání již byla několika operačními programy také implementována.

Vláda ČR zároveň uložila ministrovi pro místní rozvoj, aby do konce února 2010 předložil legislativní balíček, který bude navrhovat úpravu některých národních legislativních aktů zejména pro možnost zjednodušení čerpání. Dále ministrovi Vláda uložila vypracování podrobnější analýzy realizace jednotlivých programů v závislosti na výstupech Strategické zprávy, která se předkládá Evropské komisi a jejíž cílem je zhodnotit dosavadní naplňování cílů kohezní politiky.

„Legislativní balíček, který nyní na ministerstvu dokončujeme, obsahuje návrhy na změny některých současných legislativních opatření, která nyní zbytečně omezují či zdržují čerpání. Přijetí námi navržených změn by mělo čerpání z fondů EU významně zefektivnit,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

Aktuální stav implementace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti k 3. prosinci 2009 se nachází na výši 211,6 mld. Kč v kategorii schválených projektů. Proplacené peníze jsou v objemu 56,2 mld. korun.

V květnu 2009, tedy při nástupu nového ministra Rostislava Vondrušky, měla Česká republika objem schválených projektů ve výši 131 mld. korun. Českým příjemcům bylo do května 2009 proplaceno 10 miliard korun. Ze srovnání květen 2009 - listopad 2009 tedy vyplývá, že během této doby došlo k nárůstu schválených projektů ve výši 62%. Proplacené peníze za toto období stouply 551%.

Zmíněná čísla jasně dokládají stoupající trend čerpání financí z fondů EU.  Hlavní prioritou ministerstva nadále zůstává snaha o ještě efektivnější čerpání a také snaha zajistit úspěšnou a zejména efektivní realizaci všech programů.
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/