Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2009 > Televizní pořady MMR představí význam ...

Televizní pořady MMR představí význam evropských fondů pro ČR

10.11.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) připravilo sérii krátkých televizních pořadů o významu evropských fondů a jejich konkrétních přínosech pro Českou republiku. Pořady vznikly ve spolupráci s Českou televizí a budou se od listopadu vysílat na všech jejích programech. Diváci v nich uvidí konkrétní, úspěšné projekty z nejrůznějších regionů Čech, Moravy a Slezska.

Strukturální fondy a Fond soudržnosti představují pro ČR v období 2007–2013  významný zdroj prostředků, které jsou určeny na posílení ekonomiky a stejně tak pro sociální účely.

„Připravované „minipořady“ by měly širokou veřejnost informovat o smyslu a významu evropských fondů. Stejně tak je jejich cílem ukázat, jak rozdělování evropských peněz funguje a kam všude z nich směřuje podpora,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

Celkem vznikne deset dílů „minipořadů“ seznamujících veřejnost s obecnými zásadami kohezní politiky i s hmatatelnými výsledky, které již můžeme vidět kolem sebe. Pořady nás provedou v průběhu zimy téměř všemi českými operačními programy. Budou mít dvouminutovou verzi vysílanou na programu ČT24 a ČT4 a zkrácenou minutovou stopáž pro ČT1 a ČT2. Vysílat se začnou 9. listopadu 2009 a skončí 28. února 2010.


Témata pořadů:

I. Fondy Evropské unie
II. Operační programy fondů EU
III. Funkce fondů EU
IV. Strukturální fondy a životní prostředí
V. Strukturální fondy a rozvoj lidských zdrojů
VI. Přeshraniční spolupráce
VII. Regionální operační programy
VIII. Udržitelnost projektů
IX. Doprava
X. Jak získat dotaci?


Pořady budou hrazeny z evropských zdrojů, konkrétně z Operačního programu Technická pomoc.

Povinnost informovat obyvatele členských států o přínosech a dostupnosti fondů vyplývá
 z nařízení Evropské komise č. 1828/2006: „Řídící orgán zajistí, aby se informační a propagační opatření zaměřila na rozsáhlou propagaci v médiích s využitím různých forem a metod komunikace na příslušné územní úrovni.“ (článek 7 odst. 1) „Řídící orgán odpovídá za organizaci přinejmenším jedné větší informační aktivity ročně...“ (článek 7 odst. 2 b)


Národní orgán pro koordinaci (NOK)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6 , 110 15, Praha 1
tel.: +420 224 861 111
e-mail: nok@mmr.cz
web: www.strukuralni-fondy.cz    


EUROFON: 800 200 200
bezplatná informační linka o EU
 

Soubory ke stažení