Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2009 > Setkání náměstka MMR se zástupci kraje ...

Setkání náměstka MMR se zástupci kraje Vysočina

27.01.2009: První náměstek ministra pro místní rozvoj Milan Půček navštívil včera kraj Vysočina. Cílem jeho cesty bylo setkání s představiteli kraje a návštěva měst Třebíč, Telč a Jihlava.

Milan Půček se zajímal hlavně o to, jak v Třebíči probíhá příprava Integrovaného plánu rozvoje města do Integrovaného operačního programu (IOP), v Jihlavě do ROP Jihovýchod a jak se daří v Telči realizovat jediný projekt kraje zahrnutý do indikativního seznamu projektů Prioritní osy 5.1 Integrovaného operačního programu.

Koncem loňského roku podali představitelé Třebíče Integrovaný plán rozvoje města v IOP, který je zaměřen na revitalizaci veřejných prostranství, regeneraci bytových domů a celkové zkvalitnění prostředí zóny Horka-Domky na tamním sídlišti.

V Telči se pracuje na projektu „Centrum pro kulturu, vzdělávání a památkovou péči - živá učebnice kultury, historie a vzdělávání". Jeho cílem je vytvořit podmínky pro poskytování a rozvoj vzdělávacích a kulturních služeb v oblasti městské památkové rezervace. Kromě zámku jsou do něho zahrnuty budovy univerzity, panské sýpky a městské domy.

Zástupci Jihlavy zaměřili IPRM v ROP na „Regeneraci městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti".

Náměstek Půček se osobně přesvědčil, že dotace EU mohou pomoci nejenom k celkovému zlepšení veřejných prostranství, zkvalitnění bydlení, ale jsou i nadějí pro sociální integraci specifických skupin obyvatel. „Kraj Vysočina je úspěšný při čerpání strukturálních fondů, jsem přesvědčen, že vzájemná spolupráce vyústí i v dalších městech v zajímavé projekty," řekl náměstek Půček po jednání s hejtmanem Vysočiny Jiřím Běhounkem

Více informací o jednotlivých programech najdete na internetové adrese ministerstva pro místní rozvoj.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor publicity a administrativní kapacity NSRR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/