Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2009 > Semináře MMR o dotačních titulech se ...

Semináře MMR o dotačních titulech se zúčastnily desítky starostů z celé ČR

01.12.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo seminář určený občanům a zástupcům obcí. Účastníci se dozvěděli jak správně žádat o dotace z programů na podporu bydlení a regionálního rozvoje v roce 2010. Dotační seminář se setkal s velkým ohlasem, přijeli desítky představitelů obcí z celé republiky a ohlas zaznamenal i u občanů.

„Cílem semináře bylo seznámit starosty a občany s částí dotací ministerstva, o které mohou aktuálně zažádat,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

První část semináře byla zaměřená na představení dotací ministerstva na podporu a rozvoj bydlení. Celkový rozpočet na podporu bydlení počítá v roce 2010 s 490 miliony Kč. Patří zde dotace na podporu oprav domovních olověných rozvodů, která je určena i pro občany a programy na regeneraci panelových sídlišť a výstavbu technické infrastruktury. Účastníci semináře byly podrobně informováni o dotacích na výstavbu podporovaných bytů pro rok 2010 a dofinancování projektů tohoto programu z roku 2009.

Druhá část informačního semináře byla o dotacích na regionální rozvoj na které je připraveno 430 milionů Kč. Představeny byly dotační tituly na podporu obnovy venkova, úpravy bývalých vojenských areálů a odstraňování bariér v budovách. Navíc byly probrány i dotace na obnovu obecního a krajského majetku postiženého živelní pohromou. Na likvidaci povodňových škod je přitom 100 milionů korun.

Podrobné informace o programech Podpory bydlení pro rok 2010 a regionálních programech pro rok 2010 naleznete na webu MMR ČR.