Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2009 > SFRB přijal žádosti o podporu výstavby ...

SFRB přijal žádosti o podporu výstavby už na 176 sociálních bytů

26.11.2009: Státní fond rozvoje bydlení přijal od startu programu podpory výstavby sociálních nájemních bytů už celkem 12 žádostí na 176 bytových jednotek. Fond přijímá žádosti o dotace od 15. října 2009.

Ze struktury podaných projektů vyplývá, že investoři mají největší zájmem o stavební úpravy starších budov. Na novostavby jsou žádány dotace ve třech případech. Fond přijal žádosti pěti obcí a pěti fyzických osob, ve dvou případech se jedná o bytovou společnost.

„V současné době byla ukončena kontrola u tří projektů a SFRB připravuje návrhy smluv k podpisu. Pět žadatelů bylo vyzváno k doplnění podkladu žádosti, ostatní žádosti jsou ještě posuzovány,“ uvedl Jan Wagner, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení.

Dotace jsou určeny právnickým a fyzickým osobám k uhrazení části nákladů na výstavbu sociálních nájemních bytů a to jak na zcela novou výstavbu, tak na vznik sociálních bytů pomocí rekonstrukce, nástavby nebo přístavby vhodné nemovitosti.

Byty musejí sloužit nejméně 10 let jako sociální nájemní bydlení v období 15 let od dokončení stavby. Celková výše dotace, která se vypočte jako součet dotací na jednotlivé sociální byty, nesmí přesáhnout 30 % celkových investičních nákladů na výstavbu sociálních nájemních bytů.

Dotace je individuální na každý byt. Investor tak může z plánovaného bytového komplexu vyčlenit na sociální nájemní byty jen určitý počet bytů a na ty jednotlivě žádat dotace.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Tiskové oddělení
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/