Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2009 > Podprogram „Cestovní ruch pro všechny ...

Podprogram „Cestovní ruch pro všechny“ podpoří aktivity v objemu 100 milionů korun

16.12.2009: Podprogram „Cestovní ruch pro všechny“ je součástí Národního programu pro cestovní ruch 2010 – 2013, který vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Vytvořením tohoto programu se Česká republika zapojila do aktivit na podporu sociálního cestovního ruchu, Calypso, v rámci Evropské komise, jmenovitě DG Enterprise and Industry.

Cílem sociálního cestovního ruchu je zpřístupnit aktivity spojené s cestováním i určitým způsobem znevýhodněným skupinám obyvatel: rodinám s dětmi, mládeži, studentům, seniorům a lidem se zdravotním postižením. Podprogram je zaměřený na tvorbu nových produktů domácího cestovního ruchu včetně marketingové podpory. 

„Hranice celkových způsobilých výdajů jednoho projektu je stanovena ve výši 1 – 5 milionů Kč. Dotace kryje 50 % podíl financování projektu, zbylých 50 % tvoří vlastní zdroje žadatele. Cílem je více zpřístupnit možnost cestování a aktivit s tím spojených i těm skupinám obyvatel, které na něj nemají z objektivních důvodů dostatek prostředků,“ upřesnil ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

V rámci projektů financovaných z podprogramu „Cestovní ruch pro všechny“ mohou vznikat například  bezbariérové přístupy, dětské herny, dětské koutky, mobilní bazény, vybavení třídy pro školy v přírodě, apod. Maximálně do 20 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Podprogramu plánuje spustit ministerstvo pro místní rozvoj na začátek roku 2010.


 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/