Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2009 > Počet předložených žádostí o dotace z ...

Počet předložených žádostí o dotace z fondů EU přesáhl 30 tisíc

21.12.2009: Zájem o dotace ze strukturálních fondů a Fondu Soudržnosti v České republice stále roste. Podle aktuálních statistik bylo již od roku 2007 předloženo více než 30 tisíc žádostí o dotace z fondů EU. Objem proplacených peněz českým příjemcům se meziměsíčně zvýšil o 20 % na celkových 56,2 miliardy korun. Tato čísla byla zveřejněna v Měsíční monitorovací zprávě za měsíc listopad, kterou vydal Národní orgán pro koordinaci-Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Od začátku programového období, tedy od roku 2007 až do začátku prosince tohoto roku, bylo českým řídícím orgánům předloženo 30 089 žádostí o podporu z fondů EU v celkové výši 737,7 mld. korun. Jen za poslední měsíc bylo předloženo více než 1000 nových žádostí.

Za poslední měsíc opět vzrostl i počet schválených žádostí – odsouhlaseno bylo přidělení dalších 19 mld. korun. K začátku prosince tak bylo schváleno již 13 858 projektů, na které se váže 245,7 mld. korun. Úspěšnost ve schvalování je však u jednotlivých operačních programů rozdílná, což je dáno povahou projektů, které jsou v jednotlivých regionálních či tématických operačních programech předkládány.

Objem proplacených peněz příjemcům stoupl meziměsíčně o 20 %. Celkově tak již bylo proplaceno 56,2 mld. korun. Nejvíce peněz z fondů EU vzhledem k vlastní alokaci přidělily ROP Střední Morava a ROP Severovýchod. Z tématických operačních programů pak OP Doprava.

„Objem předložených žádostí svědčí o tom, že žadatelé mají velký zájem realizovat projekty a spolufinancovat je z fondů EU i v současné ekonomicky složité době. Zvyšující se objem proplacených peněz zase dává velkou naději, že ČR nebude mít problém vyčerpat všechny peníze, které má od EU na období 2007-2013 k dispozici,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

Soutěž o dotace je v některých OP velmi tvrdá a ne každý předložený projekt tak má šanci na úspěch. Největší procento vyřazených projektů je v ROP Jihovýchod – více než 69 %, naopak nejméně projektů je vyřazováno v Integrovaném operačním programu. V tomto operačním programu je vyřazena pouze zhruba každá dvacátá žádost, tedy necelých 6 % z předložených žádostí o dotace z fondů EU.

Kontakt:
Národní orgán pro koordinaci (NOK)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6, 110 15, Praha 1
tel.: +420 224 861 111
e-mail: nok@mmr.cz
web: www.strukuralni-fondy.cz    
EUROFON 800 200 200 (bezplatná informační linka)