Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2009 > Nový systém odměňování podpoří plynulost ...

Nový systém odměňování podpoří plynulost čerpání financí z EU

26.10.2009: Vláda na svém zasedání dne 26. října 2009 projednala Metodiku finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec (NSRR) v programovém období 2007–2013 zpracovanou Národním orgánem pro koordinaci (NOK). Ten v rámci své koordinační role implementace NSRR zjistil potřebu sjednocení způsobu finančního ohodnocení zaměstnanců naplňujících cíle NSRR.

Metodika stanovuje obecné zásady a jednotný postup pro řešení finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec, který nebyl dosud v České republice zaveden. Za nastavením jednotných pravidel pro odměňování těchto zaměstnanců je snaha, aby došlo k omezení dosud značné fluktuace těchto pracovníků mezi jednotlivými institucemi veřejné správy a odchodům do soukromého sektoru. Výše uvedená Metodika přispěje ke stabilizaci pracovníků v oblasti implementace fondů EU a tím dojde k dalšímu zlepšení čerpání z fondů EU.

V neposlední řadě se tím aplikuje doporučení Evropské komise z letošního března, aby byli zaměstnanci implementující NSRR vypláceni vyváženě. Metodika vychází z usnesení Vlády ČR číslo 818 z roku 2007.Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Tiskové oddělení
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz