Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2009 > Na škody po povodních doporučila komise ...

Na škody po povodních doporučila komise MMR poslat dalších 176 milionů korun, celkem už doporučila t

16.12.2009: Hodnotitelská komise MMR ČR dnes na čtvrtém zasedání projednala 79 žádostí o dotace na obnovu obecního a krajského majetku postiženého letošními povodněmi. Následně ministru Vondruškovi doporučila ke schválení žádosti za 176 milionů korun. Celková hodnota doporučených žádostí na likvidaci letošních povodňových škod už dosáhla 946 milionů korun.
Ministerstvo vyhlásilo program obnovy obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou, který má dva dotační tituly.

První je určen pro obce a kraje, jejichž území bylo postiženo pohromou a byl zde vyhlášen stav nebezpečí. Zde mohou získat dotace na obnovu majetku obce až do výše 100% a kraje až do výše 50% celkových nákladů. V rámci dotačního titulu č. 1 schválila komise 48 žádostí a doporučila poskytnout dotaci v celkové výši 106 milionu korun.

Obce, na jejichž území nebyl vyhlášen stav nebezpečí, mohou získat dotaci do výše 80 %, kraje do pak 50 % celkových nákladů. Doporučených žádostí obcí a krajů z dotačního titulu č. 2  je 31, a celková výše dotace dosahuje 70 milionů korun.


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/