Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2009 > Na obnovu krajského a obecního majetku ...

Na obnovu krajského a obecního majetku doporučila hodnotitelská komise MMR schválit dotace za více n

23.11.2009: Na v pořadí již třetím zasedání Hodnotitelské komise MMR se projednávalo 198 žádostí o dotace na obnovu krajského a obecního majetku postiženého živelnou pohromou, tedy v tomto případě letními povodněmi. Komise ministrovi pro místní rozvoj Rostislavu Vondruškovi doporučila ke schválení přes sto osmdesát žádostí za téměř 549 milionů korun.

Ministerstvo vyhlásilo program obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou, který má dva dotační tituly. První je určen pro obce a kraje, jejichž území bylo postiženo pohromou a byl zde vyhlášen stav nebezpečí. Zde mohou získat dotace na obnovu majetku obce až do výše 100% a kraje až do výše 50% celkových nákladů.

Obce a kraje, na jejichž území nebyl vyhlášen stav nebezpečí, mohou získat dotace do výše 80% respektive kraje do 50% celkových nákladů.

Komise v rámci Programu 217117 – dotační titul č.1 doporučila 136 akcí k poskytnutí dotací v celkové výši 479,5 milionu korun.

V dotačním titulu č.2 (pro obce a kraje, kde nebyl vyhlášen stav nebezpečí) doporučila 45 akcí k poskytnutí dotací v celkové výši 68 419 tis. Kč;

„Počet přijatých žádostí, které obce a kraje poslaly k vyřízení, se oproti minulému zasedání Hodnotitelské komise téměř trojnásobně navýšil,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

Domácnosti, které postihla povodeň, obdržely přes 60 milionů korun

Domácnosti, které postihla ničivá povodeň, mohly požádat o finanční příspěvek na náhradu škody v důsledku povodní prostřednictvím své obce do 2.listopadu 2009. MMR už v této věci od obcí přijalo celkem 2123 žádostí. K dnešnímu dni byla na účet obcí zaslána částka 63,690 mil. korun. Příspěvek 30 000 korun tak obdrží přes dva tisíce domácností. Příspěvek 30 tis. korun slouží na obnovu základního vybavení, které lidem poničila letošní povodeň.

Na povodňové domky v rámci programu č. 117516 "Podpora výstavby obecních nájemních bytů pro občany postižené živelní pohromou přijalo ministerstvo prozatím 3 žádosti v celkové výši  44 mil. Kč.


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Tiskové oddělení
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/