Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2009 > Ministr Vondruška podepsal partnerskou ...

Ministr Vondruška podepsal partnerskou smlouvu mezi MMR a Národní sítí Místních akčních skupin ČR

18.11.2009: V rámci konference Venkov 2009 dnes ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška podepsal partnerskou smlouvu s Národní sítí Místních akčních skupin ČR. Toto sdružení zastupoval při podpisu jeho předseda František Winter.

Cílem smlouvy mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a Národní sítí MAS ČR je zajištění aktivní péče, obnovu a rozvoj venkova v České republice. Tato snaha je plně v souladu se stanovenými okruhy působnosti a prioritami Ministerstva pro místní rozvoj, kterými jsou především: regionální politika, včetně obnovy a rozvoje venkova, cestovní ruch, investiční politika, rozvoj domovního a bytového fondu, politika bydlení, územní plánování a stavební řád a další.

Ministr Rostislav Vondruška dnes také v rámci konference Venkov 2009 vystoupil s příspěvkem na téma: „Jsou šance více zviditelnit český a moravský venkov v době hospodářské krize? Kam směřovat místní rozvoj?“ Účastníkům představil dotační tituly ministerstva v rámci regionálního rozvoje a také cíle podpory venkova, které MMR prosazuje.


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Tiskové oddělení
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/