Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2009 > MMR může uhradit obcím náklady na pohřeb ...

MMR může uhradit obcím náklady na pohřeb zemřelého

09.12.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj může poskytnout obci peníze na pohřeb v případě, že zemřelý nemá žádné dědice.

Obce mají povinnost pohřbít zemřelého do 96 hodin od jeho úmrtí, pokud se o něho nemá kdo postarat. Tuto povinnost jim ukládá zákon  č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů účinný od 1.1.2002.

Ministerstvo pro místní rozvoj může ale obcím náklady na takovýto pohřeb uhradit a to za předpokladu, že zemřelý nemá dědiců.   

„Od účinnosti citovaného zákona ministerstvo vyplatilo obcím na základě jejich podaných žádostí již několik milionů korun,“ uvedl ředitel Odboru rozvoje a strategie regionální politiky ministerstva RNDr. Josef Postránecký.

 Ministerstvo může tyto náklady proplatit pouze v případě, že o to obec požádá. V přílohách žádosti musí obec doložit zákonem stanovené skutečnosti. Jedná se o doklad o úmrtí (úmrtní list), dokazující  identitu i úmrtí zemřelého, fakturu Pohřební služby, doklad o úhradě nákladů na pohřeb ze strany příslušné obce a rozhodnutí dědického soudu o  vypořádání dědictví po zemřelé osobě. Vzhledem k tomu, že se jedná o úhradu hrazenou ze státního rozpočtu, je nutné všechny  stanovené dokumenty řádně doložit.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/