Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2009 > MMR chce novým opatřením podpořit ...

MMR chce novým opatřením podpořit výstavbu bytů

13.11.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj předloží v pondělí Vládě ČR opatření, jehož cílem je snížit současnou neochotu bank riskovat a podporovat investice do bytové výstavby. Obsahem opatření je záruka Státního fondu rozvoje bydlení za úvěry poskytnuté bankami na výstavbu nájemních bytů.

Na zbytek roku 2009 se počítá s ručením za úvěry v objemu 300 mil. Kč a v roce 2010 se bude jednat o objem 1 mld. Kč. Předpis musí být ještě předložen k notifikaci Komisi Evropských společenství a než bude tento proces v Bruselu dokončen bude podpora poskytována v režimu „de minimis“. 

„Výstavba nájemních bytů bude financována ze zdrojů právnických a fyzických osob. Na výdaje z rozpočtu SFRB bude mít novela dopad pouze v případě realizace ručení,“ uvedl ministr Vondruška.
 

Hlavní principy navrhované právní úpravy:


  • Formou podpory je ručení za úvěr poskytnutý právnickým a fyzickým osobám na výstavbu nájemních bytů.

  • Příjemcem podpory je jakákoliv právnická a fyzická osoba jako investor výstavby nájemních bytů pomocí úvěru.

  • Poskytovatelem podpory je SFRB.

  • Ručením lze zajistit úvěr na dobu minimálně 10, nejdéle pak 40 let.

  • Ručení je omezeno do výše 70  % nesplacené části jistiny, nejvýše do 1 500 tis. Kč na jeden byt.V případě, že investorem je obec a součástí výstavby je technická infrastruktura, pak lze podpořit objem až 1 800 tis Kč na jeden byt.

  • V případě, že je prováděna stavební úprava, kterou vznikne byt z prostor určených k jiným účelům než k bydlení nebo stavební úprava bytu nezpůsobilého k bydlení, smí činit nesplacená část jistiny, za kterou je ručeno, nejvýše 300 tis. Kč na jeden byt.

  • Výše poplatku za ručení stanoví ve smlouvě o ručení SFRB v souladu s komunitárním právem EU.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Tiskové oddělení
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/