Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2009 > Lednové změny na sjezdovkách mají zvýšit ...

Lednové změny na sjezdovkách mají zvýšit bezpečnost lyžařů

30.12.2009: Činnost Horské služby bude poprvé ukotvena v právním řádu České republiky. Bude obsažena v novele zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, která bude platná od 1.ledna 2010. Novela také odkazuje na Českou státní normu 01 8027 Značení a zabezpečení v zimním středisku.

Vzhledem k tomu, že je v zákoně č. 159/1999 Sb. odkaz na ČSN 01 8027 Značení a zabezpečení v zimním středisku     uveden formou poznámky pod čarou, stává se tato norma - normou výlučnou.To znamená, že norma doplňuje právní řád a stává se tak součástí právního předpisu. Příslušná ČSN platí již od začátku roku 2009 a její součástí je i 10 mezinárodních FIS pravidel.

Plnění povinností souvisejících s uplatňováním příslušné ČSN není vymahatelné formou pokut udělovaných přímo fyzickým osobám. ČSN má sloužit především k prokázání důležitých skutečností v souvislosti s chováním fyzických osob na sjezdovkách při uplatňování náhrady škody poškozených v civilněprávním řízení (např. § 415 z.č.40/1964 Sb.), případně při prokazování trestného činu ublížení na zdraví v trestněprávním řízení (§ 223 a 224 z.č. 140/1961 Sb.).

„Norma má za cíl především zvýšit bezpečnost lyžařů na českých sjezdovkách. Přestože není 10 FIS pravidel právně závazných, soudy k těmto pravidlům při posuzování neštěstí na sjezdovce přihlíží a to je velmi podstatné,“ uvedl náčelník Horské služby Jiří Brožek.

V případě, že některá ustanovení ČSN (např. FIS pravidla) provozovatel "ski areálu" použije v provozním řádu (dle živnostenského zákona) nebo návštěvním řádu (podle zákona č. 115/2001 sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů) je oprávněn požadovat jejich dodržování i formou odebrání skipasu nebo vykázání konkrétní fyzické osoby z areálu.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/