Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2009 > Evropská komise: počet schválených ...

Evropská komise: počet schválených projektů v OP Technická pomoc neustále roste

11.12.2009: Za účasti Christose Gogose a Ondřeje Pravdy z Generálního ředitelství Evropské komise pro regionální politiku se v pražském hotelu Ambassador dne 25. listopadu 2009 uskutečnilo čtvrté zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Technická pomoc (MV OPTP).

Evropská komise pozitivně hodnotila dosažený pokrok v  programu a nepovažuje čerpání alokace přidělené programu za ohrožené. Členové MV pozitivně hodnotili přínos projektů, které se díky programu realizují. Byl zdůrazněn pokrok v počtu podaných projektových žádostí v rámci OPTP. Účastníci byli informováni, že dosud bylo schváleno již 43 projektů, přičemž celkový rozpočet schválených projektových žádostí činí 77 milionu EUR (v přepočtu 1, 9 mld. Kč).

Během zasedání byly schváleny změny ve Statutu a Jednacím řádu MV OPTP a bylo rozhodnuto o zrušení Prováděcího dokumentu OPTP. MV OPTP vzal na vědomí roční Evaluační plán OPTP pro rok 2010 i informaci o projektech realizovaných na podporu ostatních operačních programů. Čtvrté zasedání MV OPTP potvrdilo, že způsob využití tohoto operačního programu je efektivní a prostředky jsou využívány v souladu se stanovenými cíli.

 Národní orgán pro koordinaci (NOK)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6 , 110 15, Praha 1
tel.: +420 224 861 111
e-mail: nok@mmr.cz
web: www.strukuralni-fondy.cz    
EUROFON 800 2000 (bezplatná informační linka o EU)