Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2009 > Důležité změny v Regionálním operačním ...

Důležité změny v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Střední Čechy

23.11.2009: Na sedmém zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy, které bylo 18. 11. 2009 byly schváleny důležité změny, které umožní hladší financování projektů z tohoto programu.

Jednalo se hlavně o změnu financování projektů z modelu ex-post na modifikovaný model ex-ante. Zavedení tohoto opatření v praxi znamená, že příjemce dotace dostane z Úřadu Regionální rady na účet peníze ještě před datem splatnosti jednotlivých faktur.

Tento postup se týká hlavně plateb za stavební práce, dodávky či služby prováděné v průběhu realizace projektu. Na rozdíl od režimu ex-post, při kterém si příjemce dotace musel brát ve většině případů úvěr, aby realizaci projektu mohl předfinancovat, režim ex-ante zbavuje příjemce starostí a zejména výdajů s dalším kontokorentním či jiným úvěrem.

Další důležitou změnou, která byla schválena MV ROP SČ, je rozšíření podporovaných typů zařízení, v prioritní ose 3 - Integrovaný rozvoj území v oblasti sociální integrace, o domovy pro seniory. Monitorovací výbor rovněž odsouhlasil navrhovanou realokaci finančních prostředků ve výši 41 972 345,- € z Prioritní osy 2 – Cestovní ruch do Prioritní osy 3 – Integrovaný rozvoj území.

Více informací v tiskové zprávě Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy    .

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Tiskové oddělení
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/

Kategorie:

Aktuality