Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2009 > Cyklisté se dočkají miliardové podpory i ...

Cyklisté se dočkají miliardové podpory i v roce 2010

07.12.2009: Cykloturistika je v ČR financována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, regionálních operačních programů, Integrovaného operačního programu a programů přeshraniční spolupráce.

V rámci ROP se předpokládá, že půjde o částku ve výši 2 mld. Kč. Z regionálních operačních programů je možné podpořit nejen výstavbu a rekonstrukci cyklistických stezek, ale také místní komunikace, lesní a polní cesty, které jsou vhodné pro cyklistickou dopravu. Ze státního fondu dopravní infrastruktury je vyčleněno 180 milionů korun.

„Ministerstvo opět plánuje podpořit systém značení cyklotras. Na této věci spolupracujeme s Klubem českých turistů, který od roku 2007 podporujeme částkou 7,7 mil. Kč ročně,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

Žadatelé mohou čerpat také z IOP z prioritní osy 4a, 4b v aktivitě d) Prezentace a propagace kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni lze realizovat projekty na propagaci cykloturistiky. Programy přeshraniční spolupráce podporují přeshraniční rozvoj cyklistických tras a stezek podél hraničních oblastí v rámci Cíle 3.
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/