Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2009 > Čunek: Investice na podporu bydlení ...

Čunek: Investice na podporu bydlení zvyšují daňové výnosy

27.01.2009: Na své poslední tiskové konferenci ve funkci ministra představil Jiří Čunek seznam nástrojů, kterými ministerstvo pro místní rozvoj podporuje nebo plánuje podpořit investice do bydlení.

Ministr Čunek informoval o zajištění finančních zdrojů pro realizaci bytové politiky, o nezbytnosti přijmout nové legislativní úpravy a dosavadní, často již neefektivní, nástroje podpory investic do bydlení nahradit novými modernějšími, které zapadají do evropského právního rámce. Dále se věnoval tématu zajištění finančních zdrojů pro Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) a zkvalitnění systému pomoci v oblasti sociálního bydlení, což je jeden z úkolů, který si v tomto směru předsevzalo Programové prohlášení vlády.

Státní fond rozvoje bydlení hospodaří pro letošní rok s částkou cca 3,5 mld. Kč. Za prioritní považuje zajištění stabilních příjmů směřujících do podpory bydlení. „Jednou z možností zajistit stabilitu zdrojů pro podporu bydlení je případná změna zákona o rozpočtovém určení daní tak, aby část výnosu z DPH směřovala do SFRB. Dalším finančním zdrojem by mohly být vratky dotací obcím na nájemní byty,“ uvedl ministr. „Výdaje na podporu investic do bydlení nevyvolávají zadlužení státu, ale naopak přínos v podobě zvýšení daňových výnosů. Podpora investic do bydlení pomůže zčásti vyplnit mezeru v poptávce ve stavebnictví,“ doplnil Čunek.

Ministerstvo pro místní rozvoj má vyčleněno přímo ve svém rozpočtu pro rok 2009 dalších více než 400 milionů korun na program Podpory bydlení. Ten zahrnuje podporu regenerace panelových sídlišť, výstavbu technické infrastruktury, výstavbu podporovaných bytů pro osoby v nepříznivé sociální situaci a podporu oprav domovních olověných rozvodů, jež má snížit koncentraci olova v pitné vodě.„V nejbližší době by ministerstvo chtělo podpořit výstavbu nájemních bytů formou garancí SFRB, dále výstavbu nových sociálních bytů, včetně bytů pro seniory. Usiluje i o rozšíření programu PANEL na nepanelové domy,“ dodal ministr.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor publicity a administrativní kapacity NSRR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/