Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2009 > Co znamená „v místě obvyklé nájemné“ ?

Co znamená „v místě obvyklé nájemné“ ?

20.10.2009: Po dokončení procesu deregulace nájemného v roce 2010 a 2013 může pravděpodobně docházet k neshodám mezi pronajímatelem a nájemcem při stanovení nové výše nájmu. Pokud mezi nimi nedojde k prvotní dohodě o změně nájemného v průběhu trvání nájemního vztahu, budou se moci obrátit na soud, který určí tzv. v místě obvyklé nájemné.

V místě obvyklé nájemné je cena, kterou by bylo možno v daném místě a čase dosáhnout při pronájmu konkrétního bytu s jeho konkrétními vlastnostmi. Nejedná se tedy o průměrné či převažující nájemné v daném místě. Smyslem využití takto definovaného v místě obvyklého nájemného je vázat možnost změny nájemného, nedohodnou-li se strany jinak, na skutečný vývoj nájemného na místním trhu s byty.

V místě obvyklé nájemné za byt je definováno obdobně jako pojem „obvyklá cena“, která se v českém právním řádu vyskytuje poměrně často (např. obchodní zákoník, občanský soudní řád, zákon o mzdě a řada dalších) a pro soudy proto nemůže být problém posoudit oprávněnost požadavku na užití obvyklého nájemného.

Uvedená problematika je v současné době účinně řešena poslaneckým tiskem č. 805 - dílčí novela občanského  zákoníku v oblasti nájemního práva, která mimo jiné pojem „obvyklé nájemné“ obsahuje.


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Tiskové oddělení
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/