Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2009 > Česko-slovenská komise pro přeshraniční ...

Česko-slovenská komise pro přeshraniční spolupráci se sešla v Myjavě

13.11.2009: Ve dnech 11. – 12. listopadu proběhlo setkání česko-slovenské komise pro přeshraniční spolupráci. Na zasedání proběhlo přípravné pracovní setkání obou předsedů. Za českou stranu vystoupil vrchní ředitel sekce regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj České republiky Jiří Vačkář a za slovenskou stranu státní tajemník Ministerstva vnitra Slovenské republiky Vladimír Čečota. Účastníky na zasedání komise přivítal primátor města Myjava Pavel Halabrín a předseda Trenčínského samosprávného kraje, Pavol Sedláček.

Vladimír Čečot, předseda slovenské části komise ve svém úvodním  slově vyjádřil  potěšení se zařazením nových témat do programu zasedání komise, což dokazuje, že přeshraniční spolupráce obou zemí má prostor pro další rozšiřování, aby  jednání komise poskytovalo nové implulzy a náměty pro její další rozvoj a upevňování  tradičně dobrých sousedských vztahů mezi oběma republikami.  
Jiří Vačkář, předseda české části komise ve svém úvodním vystoupení navázal na obsah slov Vladimíra Čečota s tím ,že položil zejména důraz na nově zařazené téma spolupráce krizového managementu a civilní ochrany při  katastrofách a jiných haváriích, neboť Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky má zpracovanou metodiku a systém poskytování státní pomoci  po živelní nebo jiné pohromě v České republice. Zmínil i schválení politiky územního rozvoje v České republice , jako zásadního dokumentu  majícího vazbu na příhraniční oblasti.


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Tiskové oddělení
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/

Kategorie:

Aktuality