Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2009 > ČR zrychluje čerpání peněz z fondů EU ...

ČR zrychluje čerpání peněz z fondů EU, vyčerpala už přes 46 miliard korun

10.11.2009: Objem proplacených peněz z fondů EU se pro Českou republiku neustále zvyšuje. Jen za říjen ČR vyčerpala 4,2 miliardy korun, což je o 10 % více, než se podařilo vyčerpat do konce měsíce září. Češi už tak v období 2007 – 2013 obdrželi 46,4 miliardy korun.

Objem proplacených peněz se pravidelně zvyšuje již několik měsíců. Zatímco k 6. květnu 2009 bylo příjemcům proplaceno 8,2 miliardy korun, k 4.listopadu 2009 se jedná už o více než 46 miliard korun.

„Čerpání financí České republiky z fondů EU se zvyšuje již několik měsíců. Uznání nad tímto zrychlením nyní vyjádřila i Evropská komise. Podle našich predikací se bude objem vyčerpaných peněz zvyšovat i nadále,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

Ministerstvo pro místní rozvoj přijalo od května 2009 řadu opatření k zrychlení čerpání financí z fondů EU. MMR předložilo vládě Akční plán pro řešení monitorovacího systému a jeho další řešení. Podařilo se především schválit řídící a kontrolní mechanismy u 15 z celkem 17 Operačních programů tak, aby z nich mohly být finance vůbec čerpány. Zavedla se také pravidelná setkávání předsedů regionálních rad a ministerských náměstků z řídících Operačních programů, která mají za cíl koordinovat vzájemné kroky v čerpání. 
  
„Díky souboru těchto opatření se nám podařilo čerpání z fondů EU zrychlit. Nyní připravujeme legislativní opatření pro další zrychlení a především pro zjednodušení čerpání,“ uvedl dále ministr Vondruška. 

Připravovaná opatření ministerstva pro místní rozvoj se soustřeďují především na tři hlavní oblasti:

1) AKČNÍ PLÁN NSRR – MMR 
- zjednodušení pravidel
- zrychlení finančních toků v době krize
- preventivní opatření proti ztrátám alokace
- systémové projekty poradenství a informovanosti 

2) LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ 
- balíček legislativních opatření (návrh na změny zákonů, jednotlivých vyhlášek, metod), zjednodušení procesů čerpání
 
3) ANALÝZA ČERPÁNÍ
- revize nastavených pravidel a využití čerpaných peněz (využití financí proti krizi, možné realokace mezi OP, vyhodnocení dosavadního průběhu čerpání, analýza bude na začátku roku 2010 předložena vládě) 

 

Srovnání čerpání financí ČR z fondů EU s ostatními členskými státy

Ze srovnání, graficky znázorněného níže vyplývá, že ČR je v tuto chvíli nad průměrem celé EU25 v objemu vyplacených peněz z EU, tedy nehrozí, že by ČR o prostředky přicházela.
 

Srovnání čerpání ČR a ostatních členských států (míra proplácení dle EK)

 

Zdroj: EK, ke dni 30. 9. 2009

 

Období 2004 – 2006
Maximální vyčerpání v programovém období 2004-2006 - s blížícím se koncem programového období je již k certifikaci připraveno 99.9% celkové alokace a probíhá ukončování všech programů. Toto by nebylo možné, kdyby NOK-MMR nezajistilo prodloužení možnosti čerpání ze starého období až do června 2009.

Nyní MMR zastřešuje aktivity, které by měly vést k minimalizaci finančních korekcí, tedy vrácení prostředků do rozpočtu EU. Dále MMR metodicky podporuje jednotlivé OP a napomáhá jejich úspěšnému ukončení, například přípravou podkladů pro Závěrečných zpráv.


Národní orgán pro koordinaci (NOK)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6 , 110 15, Praha 1
tel.: +420 224 861 111
e-mail: nok@mmr.cz
web: www.strukuralni-fondy.cz    

EUROFON: 800 200 200, bezplatná informační linka o EU