Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2009 > ČR vyčerpala od března z fondů EU více ...

ČR vyčerpala od března z fondů EU více než 40 miliard korun

13.11.2009: Objem vyčerpaných peněz z fondů EU se za poslední měsíce stále zvyšuje. Zatímco ještě v březnu bylo vyčerpáno pouze 5,6 miliard korun, v říjnu tohoto roku již byla proplacena částka 46,4 miliard. Od března tak objem vyčerpaných prostředků narostl o 40,8 miliard korun.

Za poslední tři měsíce bylo českým příjemců proplaceno už více než 17 miliard korun. Nárůst proplacených prostředků z fondů EU za jednotlivé měsíce tohoto roku ukazuje následující tabulka.
 

Měsíc Proplaceno v Kč
Březen 5,6 mld.
Duben 8,2 mld.
Květen 10,2 mld.
Červen 19,9 mld.
Červenec 23,6 mld.
Srpen 28,6 mld.
Září 42,2 mld.
Říjen 46,4 mld.*

* údaj se ještě může v průběhu měsíce zpřesnit

Ministerstvo pro místní rozvoj přijalo od května 2009 řadu opatření k zrychlení čerpání financí z fondů EU. MMR předložilo vládě Akční plán pro řešení monitorovacího systému a jeho další řešení. Podařilo se především schválit řídící a kontrolní mechanismy u 15 z celkem 17 Operačních programů tak, aby z nich mohly být finance vůbec čerpány. Zavedla se také pravidelná setkávání předsedů regionálních rad a ministerských náměstků z řídících Operačních programů, která mají za cíl koordinovat vzájemné kroky v čerpání.

„Pro rychlejší a efektivnější čerpání financí z fondů EU připravujeme nyní soubor dalších opatření. Jedná se zejména o změny v oblasti legislativy, zjednodušení vnitřních pravidel nebo analýzy čerpání za jednotlivé Operační programy,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

Uznání nad nárůstem českého čerpání vyjádřil na Výroční setkání Evropské unie a zástupců OP v Praze také Nicolas Martyn, ředitel sekce Generálního ředitelství Evropské komise pro regionální politiku. 


Národní orgán pro koordinaci (NOK)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6, 110 15, Praha 1
tel.: +420 224 861 111
e-mail: nok@mmr.cz
web: www.strukuralni-fondy.cz    
EUROFON 800 200 200 (bezplatná informační linka o EU)