Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2008 > Zpeněžení obecního majetku ve veřejných ...

Zpeněžení obecního majetku ve veřejných dražbách

20.01.2009: Odbor veřejných dražeb Ministerstva pro místní rozvoj připravil další ze série odborných seminářů pro zástupce měst a obcí s názvem „Možné způsoby zpeněžení obecního majetku se zaměřením na veřejné dražby". Seminář se bude konat dne 8. října 2008 v Českých Budějovicích a je určen zástupcům měst a obcí Jihočeského kraje.

Podnětem pro přípravu tohoto semináře byly nejen výsledky kontrol provedených odborem veřejných dražeb u dražebníků, ale i zájem Jihočeského kraje připravit odborný seminář určený pro zástupce obecních samospráv a obecních úřadů obcí a měst v kraji. Po úspěchu obdobné akce konané  v květnu 2008 v Plzni, kdy se o možnosti zpeněžit majetek měst a obcí dozvědělo přes 60 zástupců územních samospráv, připravuje MMR další semináře i pro ostatní kraje. V případě zájmu měst a obcí v jiných regionech uspořádá ministerstvo pro místní rozvoj obdobný seminář i pro ně.  

Cílem semináře je přiblížit zástupcům obecních samospráv Jihočeského kraje správné postupy při zpeněžování městského či obecního majetku v souladu s příslušnými právními předpisy. Účastníci semináře budou seznámeni s výhodami, nevýhodami a riziky jednotlivých způsobů zpeněžování pro určité skupiny obecního majetku. Zvláštní pozornost bude věnována veřejným dražbám - způsobu, který je ze strany obcí doposud málo využíván a kterým je možné v mnoha případech docílit vyšší „kupní" ceny.

Seminář zahájí náměstek ministra pro místní rozvoj Jiří Vačkář v 9.30 hod. v zasedací místnosti krajského úřadu Jihočeského kraje (U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice). Zájemci mohou zaslat přihlášku e-mailem na adresu havelkova@kraj-jihocesky.cz.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Samostatné oddělení komunikace MMR ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/