Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2008 > Zpeněžení obecního majetku pomocí ...

Zpeněžení obecního majetku pomocí veřejné dražby

16.01.2009: Odbor veřejných dražeb Ministerstva pro místní rozvoj ČR připravil další ze série odborných seminářů pro zástupce měst a obcí s názvem „Možné způsoby zpeněžení obecního majetku se zaměřením na veřejné dražby". Seminář se bude konat 14. listopadu 2008 ve Zlíně a je určen zástupcům měst a obcí Zlínského kraje.

Podnětem pro přípravu semináře byly výsledky kontrol provedených odborem veřejných dražeb u dražebníků a zájem Zlínského kraje připravit odborné semináře určené pro zástupce obecních samospráv a obecních úřadů obcí a měst v kraji.

Seminář bude zahájen od 9.00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Zlínského kraje (třída Tomáše Bati 21, Zlín), prezence účastníků bude probíhat od 8.30 hod. Zájemci mohou stále zasílat přihlášku e-mailem na adresu adela.snajdrova@kr-zlinsky.cz.

Cílem semináře je přiblížit zástupcům obecních samospráv a obecních úřadů obcí a měst Zlínského kraje správné postupy při zpeněžování městského či obecního majetku v souladu s příslušnými právními předpisy. Účastníci budou seznámeni s výhodami, nevýhodami a riziky jednotlivých způsobů zpeněžování pro určité skupiny obecního majetku. Zvláštní pozornost bude věnována veřejným dražbám - způsobu, který je ze strany obcí doposud málo využíván a kterým je možné v mnoha případech docílit vyšší kupní ceny.

Po úspěchu obdobných akcí pořádaných v květnu 2008 v Plzni a v říjnu 2008 v Českých Budějovicích, se o možnosti zpeněžení majetku měst a obcí pomocí veřejné dražby dozvědělo přes 100 zástupců územních samospráv. Ministerstvo připravuje další semináře i pro ostatní kraje. V případě zájmu měst a obcí v jiných regionech uspořádá ministerstvo pro místní rozvoj obdobný seminář i pro ně.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Samostatné oddělení komunikace MMR ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/