Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2008 > Zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ...

Zástupci Ministerstva pro místní rozvoj se zúčastní Evropského fóra politiky architektury

20.01.2009: Zástupci Ministerstva pro místní rozvoj se spolu se členy České komory architektů se v rámci přípravy na české předsednictví v Radě EU zúčastní ve dnech 9 - 10. října Evropského fóra architektonické politiky ve francouzském Bordeaux.

Česká komora architektů ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj vypracovala dokument „Politika architektury" v souvislosti s nadcházejícím českým předsednictvím EU. Ministerstvo pro místní rozvoj předkládá tento dokument vládě ke schválení. Vláda si je současně vědoma nutnosti zlepšení podmínek pro vznik a ochranu harmonického a kvalitního vystavěného prostředí. Ze sedmadvaceti členských zemí EU zformulovalo a odsouhlasilo politiku architektury již třináct zemí a v současné době se připravují podobné návrhy v dalších jedenácti státech.

Evropské fórum politiky architektury je zaměřeno na roli architekta v udržitelném rozvoji. V rámci francouzského předsednictví jsou projednávána témata územní politika versus architektura a koordinace těchto dvou problematik. Jednání by měla vyústit k přijetí Deklarace o urbanistickém a architektonickém rozvoji. Pokud bude Deklarace přijata, Česko ji v rámci svého předsednictví zhodnotí a bude se snažit ji prakticky využít. Pokud Deklarace přijata nebude, pak se ji Česká republika pokusí dále prosazovat, aby došlo k jejímu přijetí.

Politika architektury se snaží zabezpečit právo všech občanů na příznivé životní prostředí, které je uvedené v Listině základních práv a svobod. Cílem je zlepšení podmínek pro vznik a ochranu kvalitního životního prostředí, které je tvořeno nejen budovami a komunikacemi, ale i lesy či parky.

Důležitým tématem v rámci předsednictví ČR bude Politika architektury v Evropě na prahu nové éry, tzn. posun do prostorové kvality k udržitelnému rozvoji a vztah architektury a životního prostředí. Ve dnech 17. - 18. dubna 2009 se v Praze uskuteční jako jedna z doprovodných akcí českého předsednictví konference EFAP (Evropské fórum architektonické politiky), jejímž hlavním tématem budou příklady konkrétního uplatnění politik architektury v praxi.

Přijetím dokumentu Politika architektury ČR před počátkem našeho předsednictví EU vláda ukáže, že v souladu s usnesením Rady EU přikládá tvorbě kvality městského a venkovského prostředí patřičný význam.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Samostatné oddělení komunikace MMR ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/