Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2008 > Zasedání Řídicího a koordinačního výboru

Zasedání Řídicího a koordinačního výboru

20.01.2009: Řídicí a koordinační výbor (ŘKV) zasedal 16. října v pražském hotelu OLYMPIK. Zasedání zahájil ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek. Obsahem jednání bylo vyhodnocení programů a projektů programového období 2004-2006, aktuální stav realizace Národního strategického referenčního rámce (NSRR) v programovém období 2007-2013 a budoucnost politiky soudržnosti.

ŘKV je nejvyšším koordinačním orgánem, který dohlíží na čerpání a využití prostředků z evropských fondů v ČR. V současné době je jeho aktuálním tématem  příprava ČR na předsednictví v EU. Výboru předsedá ministr pro místní rozvoj, členy jsou zástupci jednotlivých řídicích orgánů, sociální partneři, neziskové organizace a zástupci krajů.

Jiří Čunek na jednání výboru zdůraznil některé aspekty stavu čerpání a absorpční kapacity jako je přílišná byrokratická zátěž a nadměrná kontrola operací. Stav čerpání, které činí 71 % certifikovaných výdajů, a 95 % odhadovaného čerpání shrnul Ing. Daniel Braun, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR. Celkovou analýzu a kontrolu s cílem optimalizace nastavení administrativních lhůt provádí Národní orgán pro koordinaci (NOK). Zástupce Ministerstva financí ČR, Ing. Jan Gregor zdůraznil, že alokace je nutno uvádět pouze v EUR. Za rizika plynoucí z vývoje kurzu CZK/EUR nesou odpovědnost řídicí orgány.

Dalším bodem jednání byl stav realizace operačních programů 2007-2013. Zástupce Evropské komise Jack Engwegen, vyjádřil souhlas s realizací kohezní politiky v ČR. Upozornil však na limity v odstraňování administrativní zátěže a kontrol. Evropský parlament klade velký důraz na správnost vynaložených operací a procento chybovosti. ŘKV doporučuje zlepšit komunikaci mezi řídicími orgány a Národním orgánem pro koordinaci.

Na závěr se otevřelo téma velkých projektů, které bylo diskutováno na schůzce komisařky DG Regio Danuty Hübner a ministra pro místní rozvoj, Jiřího Čunka. DG Regio českou stranu ujistilo, že velké projekty budou registrovány bez problémů. Evropská komise vyslovila pochvalu Národnímu orgánu pro koordinaci za kreativní informační kampaň „Víte o nás?". Další zasedání ŘKV bylo stanoveno na jaro roku 2009.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Samostatné oddělení komunikace MMR ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/