Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2008 > Zasedala Česko-slovenská mezivládní ...

Zasedala Česko-slovenská mezivládní Komise pro přeshraniční spolupráci

16.01.2009: Ve slovenské Skalici se 4. a 5. prosince konalo 9. zasedání Česko-slovenské mezivládní Komise pro přeshraniční spolupráci. Jejím hlavním úkolem  je  mapovat obě příhraniční oblasti a ze svého titulu oslovovat dotčené orgány s cílem odstranění případných problémů. Komise rovněž  prezentuje dosažené pokroky například při realizaci operačních programů přeshraniční spolupráce.

Českou delegaci vedl 1. náměstek ministra pro místní rozvoj ČR a předseda české části Komise Milan Půček, slovenskou předseda slovenské části Komise a státní tajemník Ministerstva vnitra SR  Vladimír Čečot. Milan Půček ve svém úvodním slově mimo jiné řekl: „V rámci předsednictví ČR v EU se budeme snažit o zmenšení administrativních bariér a zrychlení procesu získávání finanční podpory z evropských fondů."

Úvodním tématem jednání byla hospodářská spolupráce českých a slovenských firem v  příhraničních regionech v souvislosti možných dopadů ekonomické krize. Představeny byly  příklady některých  společných projektů. Pozornost byla věnována také spolupráci v oblasti cestovního ruchu a  kultury.

Největší zájem už tradičně vyvolaly operační programy přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika, a to jak  dobíhající program v rámci INTERREG IIIA, tak i  současný operační program Cíle 3 pro období 2007 - 2013. Komise pozitivně zhodnotila „Program 4 CYKLOREGIO" a jeho vazbu na Baťův kanál, na vědomí vzala žádost Euroregionu Biele-Bílé Karpaty k řešení problematiky odpadového hospodářství. Půjde hlavně o zajištění souladu připravovaných zákonů o odpadech v obou republikách podle evropských standardů.

Více informací naleznete na webu MMR ČR.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Samostatné oddělení komunikace MMR ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/