Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2008 > Vyhodnocení dotací v oblasti bydlení

Vyhodnocení dotací v oblasti bydlení

20.01.2009: Mít střechu nad hlavou, to je jistě přání většiny z nás, stejně jako vlastnit byt, který je v dobrém technickém stavu a má příjemné okolí. Aby se tato přání mohla stát skutečností, vyhlašuje každoročně Ministerstvo pro místní rozvoj programy na podporu bydlení. Ministerstvo letos v těchto programech rozdělilo k 13. říjnu více než 410 milionů korun.

„Přibližně 30% bytového fondu České republiky je v bytových domech postavených panelovou technologií. Proto je nesmírně důležitý program  Podpora regenerace panelových sídlišť," řekl ministr Jiří Čunek. Na základě tohoto programu jsou obcím poskytovány dotace na regeneraci panelových sídlišť o celkovém počtu nejméně 150 bytů, dotace lze čerpat také na úpravu okolních veřejných prostranství. Zatím bylo kladně vyřízeno 48 žádostí obcí a jejich realizace představuje 178, 996 milionů korun.

Dalším významným programem v oblasti bydlení je Podpora výstavby technické infrastruktury, v němž  jsou poskytovány státní dotace obcím na výstavbu technické a dopravní infrastruktury pro následnou výstavbu bytových nebo rodinných domů. Vyřízeno bylo 98 žádostí a vyplaceno bylo 87, 050 milionů korun.

Osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z věku, zdravotního stavu nebo sociálních okolností, mohou využít program Podpora výstavby podporovaných bytů. Zde se poskytují státní dotace obcím na výstavbu nájemních bytů se sociálním určením. V rámci 41 kladně vyřízených žádostí bylo letos prozatím vyplaceno 119,927 milionů korun.

Existuje také program Podpora oprav domovních olověných rozvodů, kde mohou získat státní dotaci majitelé bytových a rodinných domů. Cílem této podpory je zkvalitnění bytového fondu a snížení obsahu olova v pitné vodě. Tento požadavek vychází ze závazku České republiky zajistit implementaci právních předpisů Evropských společenství v oblasti životního prostředí. Kladně bylo vyřízeno 84 žádostí v celkové výši 24, 811 milionů korun. Více informací je možno získat na oficiálních webových stránkách MMR - Bytová politiky - Dotace.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Samostatné oddělení komunikace MMR ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/

Soubory ke stažení