Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2008 > Vicepremiér Čunek vystoupil na konferenci EU

Vicepremiér Čunek vystoupil na konferenci EU

16.01.2009: Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek přednesl včera projev na téma „Urbánní dimenze kohezní politiky" na konferenci ministrů EU pro rozvoj měst v Marseille.

Toto neformální setkání ministrů je příležitostí k vyjádření a výměně názorů a zkušeností v oblasti rozvoje měst na úrovni členských států Evropské unie, kandidátských zemí i partnerských organizací. Česká republika považuje udržitelný a integrovaný rozvoj měst za hlavní aspekt vyváženého rozvoje celého území a integrální součást politiky soudržnosti.

„Za klíčový aspekt rozvoje měst považuji integrovaný přístup, který umožňuje komplexní rozvoj měst, koncentraci zdrojů a mobilizaci partnerské spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Tím může integrovaný přístup vést k propojování hospodářsky nejsilnějších měst a středně velkých center i k udržitelnému využívání okolní krajiny", uvedl ministr.

Ve svém vystoupení Jiří Čunek shrnul základní přístup České republiky k problematice rozvoje měst. Pozval také ostatní ministry evropských zemí zodpovědné za oblast rozvoje měst a politiku soudržnosti na dvoudenní ministerské setkání, které MMR připravuje na 23. - 24. dubna 2009 v Mariánských Lázních a které bude zaměřeno na budoucnost politiky soudržnosti a na aspekt územní soudržnosti.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Samostatné oddělení komunikace MMR ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/