Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2008 > V rámci Evropské územní spolupráce ČR ...

V rámci Evropské územní spolupráce ČR – Rakousko schváleno 36 projektů

16.01.2009: Monitorovací výbor programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Rakousko 2007 - 2013 projednal v prosinci 46 projektů ve výši téměř 22 mil. EUR z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF).

Bez výhrad bylo přijato 27 projektů za 12,283 mil. EUR, dalších devět projektů za 3,776 mil. EUR bylo schváleno s podmínkou odstranění drobných nedostatků. Oficiální výsledky budou k dispozici během ledna 2009 a následně zveřejněny uvedených stránkách strukturálních fondů http://www.strukturalni-fondy.cz/ a http://www.at-cz.eu/    .

Projekty podporují přeshraniční spolupráci, cestovní ruch, společné kulturní, volnočasové nebo sociálně-integrační akce, např. poradenství v oblasti spolupráce podnikatelů, společné výstavy, společná propagace území, navazování kontaktů v oblasti zdravotních a sociálních služeb.

Celkový objem finančních prostředků v rámci tohoto programu na léta 2007 - 2013 dosahuje 107,435 mil. EUR. Ministerstvo pro místní rozvoj považuje za velmi reálné plné vyčerpání těchto financí.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Samostatné oddělení komunikace MMR ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/