Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2008 > Úspěšná prezentace priorit MMR pro ...

Úspěšná prezentace priorit MMR pro předsednictví ČR v EU

16.01.2009: Včera proběhla v prostorách Stálého zastoupení ČR při EU za přítomnosti velvyslankyně paní Mileny Vicenové, prezentace hlavních priorit Ministerstva pro místní rozvoj v období předsednictví ČR v Evropské unii, kterými jsou:
  • Zapojení českého předsednictví do úsilí EU čelit stávající finanční a ekonomické krizi
  • Budoucnost politiky soudržnosti
  • Územní soudržnost
  • Rozvoj měst a vztahy mezi městským a venkovským prostorem

 

Team pro předsednictví vedený vrchním ředitelem Emilem Horčičkou  dále prezentoval hlavní akce, které má MMR v kalendáři pro období předsednictví: neformální setkání ministrů pro regionální rozvoj,  konference o budoucnosti kohezní politiky, konference politika architektury,  konference o pracovních příležitostech v cestovním ruchu, jednání pracovní skupiny rady pro strukturální opatření (B5), setkání ESPON a dalších více než 20 dalších pracovních setkání a jednání různých pracovních skupin.

„Politika ekonomické a sociální soudržnosti je se svým 35% podílem druhou největší výdajovou položkou Evropské Unie. Právě  proto České předsednictví zdůrazňuje roli kohezní politiky a její územní dimenze jako jednu ze základních priorit svého působení v roli předsedající země Radě Evropské Unie," uvedl vrchní ředitel Horčička ve svém projevu.

Hosté, kterými byli především zástupci členských států, Evropské komise, Evropského parlamentu a profesních organizací ocenili vysokou úroveň přípravy MMR pro předsednictví. Zejména propracovanost programu byla hodnocena velmi pozitivně.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Samostatné oddělení komunikace MMR ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/