Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2008 > Setkání Evropské komise s MMR ukázalo ...

Setkání Evropské komise s MMR ukázalo, že se České republice daří zdárně koordinovat projekty financ

16.01.2009: České republice se daří zdárně koordinovat projekty financované z evropských fondů a stav čerpání evropské podpory je v současné době velmi uspokojivý. Konstatoval to ve čtvrtek Christos Gogos z Generálního ředitelství Evropské komise pro regionální politiku při setkání zástupců Evropské komise s představiteli Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Podle Gogose Evropská komise očekává, že se České republice prostředky, které má od Evropské unie k dispozici na léta 2007-2013, podaří úspěšně využít.

Hlavním bodem programu prvního setkání EK s MMR v novém programovém období, které se uskutečnilo 27. listopadu v Praze, bylo vyhodnocení postupu čerpání finanční podpory ze strukturálních fondů EU a koordinačních aktivit MMR vzhledem k jednotlivým operačním programům. Tým pracovníků Národního orgánu pro koordinaci (NOK), vedený ředitelem odboru Danielem Braunem, představil zástupcům Evropské komise stav čerpání finanční podpory z regionálních a tématických operačních programů.

NOK prezentoval EK své priority z pohledu hlavního koordinačního orgánu finanční pomoci z Evropských fondů v ČR: partnerství mezi operačními programy (OP) a NOK, slaďování činnosti jednotlivých operačních programů, monitoring, projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru Public Private Partnership (PPP), tzv. velké projekty, absorpční a administrativní kapacita, vzdělávání a publicita.

Intenzivně se jednalo také o potřebě zjednodušit v celoevropském měřítku způsob čerpání prostředků ze strukturálních fondů kvůli současné finanční krizi. Úpravy nařízení Rady EU o strukturálních fondech, které by přinesly zjednodušení, představila již minulý týden komisařka Danuta Hübnerová na setkání ministrů zodpovědných za regionální rozvoj v Marseille. Ministr Jiří Čunek, který se marseilleského jednání zúčastnil, považuje zjednodušení systému přidělování finanční pomoci z fondů Evropské unie za novou českou prioritu a hodlá ho prosazovat při každém dalším jednání o administraci strukturálních fondů. ČR se jako budoucí předsednická země stala členem týmu zemí, jenž se bude zabývat odstraněním administrativních bariér ztěžujících dostupnost evropské podpory.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Samostatné oddělení komunikace MMR ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/