Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2008 > Rozpočet SFRB schválen

Rozpočet SFRB schválen

16.01.2009: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR včera schválila rozpočet Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2009.

Rozpočtová položka na podporu rekonstrukcí a zateplování panelových bytových domů (program „PANEL") byla schválena ve výši 3,5 mld Kč (oproti „letošním 1,5 mld Kč). „Stát tak dává vlastníkům panelových domů jasný signál, že má zájem na rekonstrukcích těchto domů a bude dále realizovat podporu rekonstrukcí panelových domů, které současně přinášejí nemalé úspory energií, především energie potřebné na vytápění bytů," komentoval výsledek jednání ministr Jiří Čunek.  

Státní fond rozvoje bydlení bude i v příštím roce pokračovat v poskytování výhodných úvěrů mladým lidem na pořízení bytu do výše 300 000 Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje nové programy podpory sociálního bydlení, které nahradí dnes již přežité podpůrné nástroje. Nové nařízení vlády o podpoře výstavby sociálního bydlení by mělo nabýt účinnosti již v druhé polovině příštího roku a pro nastartování jeho realizace v závěru roku 2009 rovněž rozpočet Státního fondu rozvoje bydlení počítá s počátečním objemem 100 mil. Kč na dotační pomoc potenciálním investorům. Tato forma podpory bude přístupná nejen obcím, ale též soukromým investorům.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny včera také schválil dílčí změnu mezi položkami letošního rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení, a zvýšil tak letošní nedostatečnou položku na podporu programu „PANEL" o 533 mil. Kč. Tím podpořil možnost průběžné realizace programu. Fond letos neuvažuje o zastavení příjmu žádostí o podporu v tomto programu. Pokud by ani včera navýšené finanční prostředky nestačily k uspokojení letos podaných žádostí, budou zbývající žádosti profinancovány z prostředků příštího roku.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Samostatné oddělení komunikace MMR ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/