Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2008 > Prvních 19 mil. EUR pro příhraniční ...

Prvních 19 mil. EUR pro příhraniční oblasti z programu Cíl 3 Česká republika - Sasko

16.01.2009: Členové Monitorovacího výboru Programu Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Sasko schválili celkem 17 projektů na podporu přeshraniční spolupráce. Tímto bude z prostředků EU vyčleněno zhruba 19,23 mil. EUR. Celkové náklady na 17 projektů činí přibližně 22,82 mil. EUR. Programem Cíl 3 podporuje Evropská unie vyrovnaný hospodářský, sociální a ekologický rozvoj česko-saského území a posílení spolupráce v regionu.

Ve stěžejní prioritní ose programu Rozvoj společenských rámcových podmínek v dotačním území bylo podpořeno 13 projektů. Schválen byl „Společný fond malých projektů", který umožňuje realizaci a hospodaření s Fondem malých projektů na lokální úrovni v příhraničí. Jako příklad lze uvést projekt LUISE - přeshraniční studie proveditelnosti a udržitelnosti trati Liberec-Seifhennersdorf. Město Boží Dar se svými sousedními obcemi Breitenbrunn, Oberwiesenthal a Loučná dobuduje pomocí projektu „Přeshraniční dopravní propojení v oblasti centrálního Krušnohoří - I. etapa" další úseky silnic, turistických cest a cyklostezek. Integrovaná střední škola Sokolov vybuduje pro přípravu na budoucí povolání „Solární školu - regionální výukové středisko obnovitelných zdrojů energie" a zařadí se tak do mezinárodní sítě Solarteur, ve které je i projektový partner Vzdělávací institut Pscherer v Legenfeldu.

Pro oblast Rozvoje hospodářství a cestovního ruchu  byl schválen jeden projekt.  Spolek pro textilní a oděvní průmysl severovýchodního Německa se sídlem v Chemnitz společně s Technickou Universitou v Liberci získal finanční podporu na „Inovační centrum pro individuální textilní produkty orientované na zákazníky (InCoTex)".

V prioritní ose Zlepšení situace přírody a životního prostředí byly podpořeny 3 projekty, například „Zelená síť Krušné hory zahrnuje vytvoření přeshraničních vztahů mezi oblastmi Natura 2000 a rozvojem venkova v Krušnohoří".  Leibniz-Institut pro ekologický rozvoj e. V. (IÖR) v Drážďanech  společně s Fakultou životního prostředí University J.E.Purkyně v Ústí nad Labem navrhne řešení této tematiky.

Více informací na stránkách MMR ČR. Podání žádosti a kontakty na internetové prezentaci http://www.ziel3-cil3.eu    . Dotazy k možnostem získání podpory na přeshraniční spolupráci zasílejte na kontakt@ziel3-cil3.eu.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Samostatné oddělení komunikace MMR ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/