Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2008 > První monitorovací výbory IOP a OP ...

První monitorovací výbory IOP a OP Technická pomoc

27.01.2009: Tento týden proběhl první Monitorovací výbor Operačního programu Technická pomoc a také první Monitorovací výbor Integrovaného operačního programu. Řídícím orgánem obou operačních programů je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Výborů se vedle zástupců MMR ČR účastnili představitelé zúčastněných českých orgánů a reprezentanti Evropské komise.

V pondělí 11. února 2008 se uskutečnil první Monitorovací výbor Operačního programu Technická pomoc (dále OPTP), aby byly projednány a schváleny jeho stanovy, jednací řád, etický kodex a výběrová kritéria pro hodnocení projektů pro všech osm prioritních os OPTP.

Monitorovacího výboru se z české strany zúčastnili zástupci ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva financí, dále zástupci řídících orgánů regionálních operačních programů a Asociace krajů. Jednání monitorovacího výboru se zúčastnili také zástupci Evropské komise, konkrétně paní Alice Langerová a pan Georgios Yannoussis. Členové monitorovacího výboru schválili všechny podstatné dokumenty a dohodli se na dílčích bilaterálních jednáních o řešení některých konkrétních připomínek.

Monitorovací výbor předběžně schválil rovněž výběrová kritéria, v nejbližší době bude upřesněn harmonogram výzev pro přijímání žádostí. O konkrétních termínech budeme  informovat na serveru www.strukturalni-fondy.cz pod odkazy Programy 2007–2013 » Tematické operační programy » OP Technická pomoc.

V úterý 12. února 2008 se uskutečnil rovněž první Monitorovací výbor Integrovaného operačního programu (dále IOP), aby byly projednány a schváleny jeho stanovy, jednací řád, etický kodex a výběrová kritéria pro hodnocení projektů pro všech devět prioritních os IOP.

Monitorovacího výboru se z české strany zúčastnili zástupci ministerstev vnitra, práce a sociálních věcí, kultury, zdravotnictví a financí, dále zástupci neziskových organizací, řídících orgánů regionálních operačních programů, Svazu měst a obcí, sociálních partnerů, Asociace krajů a Unie zaměstnavatelských svazů. Jednání Monitorovacího výboru se zúčastnili také zástupci Evropské komise, konkrétně paní Alice Langerová a pan Georgios Yannoussis. Členové monitorovacího výboru schválili všechny podstatné dokumenty a dohodli se na dílčích bilaterálních jednáních o řešení některých konkrétních připomínek.

Monitorovací výbor schválil výběrová kritéria, proto bude v nejbližší době upřesněn  harmonogram výzev pro přijímání žádostí o dotaci. O konkrétních termínech budeme  informovat na serveru www.strukturalni-fondy.cz pod odkazy Programy 2007–2013 » Tematické operační programy » Integrovaný operační program.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/