Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2008 > První evropské peníze na územní plán z ...

První evropské peníze na územní plán z programu IOP

16.01.2009: Město Kadaň získalo jako první finanční podporu na zpracování územního plánu z evropských fondů, konkrétně z Integrovaného operačního programu (IOP).

Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek 13. listopadu 2008 schválil první finanční podporu na vypracování územního plánu z programu IOP, a to 1,19 mil. Kč. Další žádosti na územní plány jsou průběžně vyhodnocovány.

Aktivita 5.3b) IOP nazvaná Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik je zaměřena na podporu tvorby územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území. Územní plány představují  jediný nástroj obcí, kterým mohou vymezit nové rozvojové plochy a koridory. Územní plány jsou nezbytným nástrojem zejména pokud jde o zajištění územní ochrany ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury, stabilizaci sídelní struktury, komplexní řešení územních podmínek hospodářských, ekologických a sociálních problémů v území. Slouží také jako prevence možné degradace životního prostředí a extenzivní urbanizace.

Žádost o dotaci na územní plán je možné podat do 31. prosince 2008, více informací naleznete v textu výzvy a v Příručce pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.3 b).

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Samostatné oddělení komunikace MMR ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/