Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2008 > Prohlášení MMR k článku na serveru ...

Prohlášení MMR k článku na serveru Aktuálně.cz

27.01.2009: Prohlášení Ministerstva pro místní rozvoj ČR k článku na serveru Aktuálně.cz s názvem „Čunkova rezignace byla jen naoko. Resort řídí dál." Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) se ústy 1. náměstka ministra Jiřího Vačkáře důrazně ohrazuje vůči spekulacím a úvahám, které přesahují rámec slušné žurnalistiky. „MMR je stabilizovaným resortem, který zastupuje statutární zástupce, ve smyslu všech právních předpisů, které se vztahují k fungování ministerstva jak ven, tak uvnitř," uvedl Jiří Vačkář.

Jakékoliv spekulace o formálnosti stávajícího vedení a zneverohodňování nepochybně poškozuje zájmy České republiky v zahraničí. Z toho důvodu již samotné úvahy o fungování resortu jsou diskreditací všech pracovníků ministerstva, kteří se podílí na práci ve vymezené působnosti. Nekorektnost zveřejněné informace pouze potvrzuje dlouhodobou a cílenou kampaň vůči MMR a osobě pana Jiřího Čunka.

Na doložení této úvahy je možné uvést, že MMR splnilo v loňském roce všechny úkoly, tj. úspěšně vyjednalo Národní strategický referenční rámec a vytvořilo podmínky pro vyjednání všech operačních programů (OP), vyjma operačního programu v působnosti MŠMT.  

MMR zajistilo organizační a manažerskou prací čerpání finančních prostředků období 2004–2006 a zajistilo, že Společný regionální operační program (SROP) je nejlepším operačním programem z hlediska čerpání finančních prostředků v České republice.

Česká republika se pod koordinací a řízením MMR stala premiantem v čerpání finančních prostředků ze SF v období 2004–2006, kdy nepřišla doposud ani o jedno euro z hlediska přidělené finanční alokace.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/