Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2008 > Proběhlo druhé zasedání Monitorovacího ...

Proběhlo druhé zasedání Monitorovacího výboru OPTP

16.01.2009: Druhé zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Technická pomoc (OPTP) proběhlo 28. listopadu 2008 v Praze za účasti zástupců Evropské komise Christose Gogose, Jiřího Švarce a Alice Langerové. Členové Monitorovacího výboru byli seznámeni s tím, že v rámci OPTP bylo schváleno už  24 projektů v celkové hodnotě 1,38 miliardy Kč, což představuje přibližně 20 procent z celkové alokace OPTP pro programové období 2007-2013.
Monitorovací výbor se usnesl, že Centrum pro regionální rozvoj ČR jako příjemce v prioritní ose 2 - Monitorování a zprostředkující subjekt pro všechny prioritní osy v implementační struktuře OPTP, bude doplněn jako oprávněný příjemce i do prioritní osy 3 - Administrativní kapacita.

OPTP je zastřešující a servisní program regionální politiky EU v České republice. Jeho cílem je efektivně koordinovat činnost českých operačních programů, zvyšovat jejich schopnost administrativně zpracovávat žádosti o dotace, sledovat a kontrolovat stav získávání evropské podpory a propagovat strukturální fondy pro širokou veřejnost.

Nejvyšším objemem finančních prostředků disponuje v OPTP prioritní osa 3 - Administrativní a absorpční kapacita s alokací 121,95 milionů eur. Na druhém místě je prioritní osa 4 - Publicita s 80,79 miliony eur. Na osu 2 - Monitorování je vyčleněno 58,3 milionu eur a na prioritní osu 1 - Podpora řízení a koordinace 30,46 milionu eur.

V květnu letošního roku byla vyhlášena první výzva  pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z OPTP, příjem žádostí do této výzvy bude ukončen dne 30. dubna 2010.  Další výzva je plánována na první polovinu roku 2010.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Samostatné oddělení komunikace MMR ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/