Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2008 > Otevření inovačního centra a ...

Otevření inovačního centra a podnikatelského inkubátoru v Praze

27.01.2009: V Praze bude slavnostně otevřeno inovační centrum a podnikatelský inkubátor, jejichž zřízení bylo spolufinancováno za pomoci evropských peněz.

Dne 9. ledna 2008 bude v Praze slavnostně otevřeno inovační centrum a podnikatelský inkubátor, jejichž zřízení bylo spolufinancováno za pomoci evropských peněz, konkrétně z programu JPD2 – Jednotný programový dokument Praha Cíl 2. Z celkové plánované ceny realizace projektu necelých 168 mil. Kč činí příspěvek ze strukturálních fondů EU 71 mil. Kč. Program JPD2, spravovaný ministerstvem pro místní rozvoj, evidoval k 7. lednu 2008 celkem 89 projektů ve fázi realizace a 186 ukončených projektů.

Slavnostní otevření Inovačního centra a podnikatelského inkubátoru Technologického a inovačního centra ČKD Praha se uskuteční na adrese Klečákova 5/347 (Lisabonská), Praha 9 od 12:00 hodin. Svou účast můžete potvrdit na e-mailovou adresu hkp@hkp.cz.

Hlavním cílem projektu Inovační centrum a podnikatelský inkubátor (ICPI) je podpora podnikatelských aktivit nových i již existujících malých inovačních firem, převážně orientovaných na oblast strojírenské energetiky, alternativních zdrojů energie a na inovace služeb podporujících průmyslovou produkci firem.

Důležitým přínosem projektu bude umožnění vzniku nových, inovačně zaměřených firem, podpora firem v ranném stadiu jejich rozvoje včetně poskytování specializovaných podnikatelských služeb všem inkubovaným firmám. Dalším pozitivním efektem bude nárůst nových pracovních míst s vysokou kvalifikační úrovní. Projekt příznivě ovlivní konkurenceschopnost a ekonomickou výkonnost Prahy, podpoří rozvoj a aplikaci znalostních technologií s využitím vysoké úrovně kvalifikace pracovní síly v Praze v oblasti inovací výrobků. Přínosem projektu bude také aktivní podíl ICPI na restrukturalizaci průmyslových areálů v Praze 9. Hlavní aktivitou projektu je podnikatelský inkubátor poskytující základní podnikatelské služby inkubovaným firmám včetně ekonomicky výhodného pronájmu prostor. Výrazným přínosem pro umístěné firmy bude možnost spolupráce s ČKD Nové Energo, a.s. jako silným průmyslovým partnerem nabízejícím jim své technologické zázemí. Tyto aktivity budou podpořeny partnerstvím místní samosprávy, úzkou spoluprácí s Fakultou elektrotechnickou ČVUT, s Hospodářskou komorou hl. m. Prahy a institucemi VaV. Doplňkovou aktivitou je stavební rekonstrukce průmyslového objektu ČKD Nové Energo na podnikatelský inkubátor včetně kancelářských prostor pro servisní činnost inkubátoru a inovačního centra. Cílem projektu tedy je vybudovat ICPI, které budou také plnit funkci centra pro pokročilé technologie s komplexním systémem služeb pro podnikatele. Centrum je realizováno jako polyfunkční budova s celkovou plochou 4275m2 podlahové plochy, z čehož bude 2290m2 pronajímáno malým a středním podnikům orientovaným na pokročilé technologie v sektorech definovaných ICPI.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/