Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2008 > Od ledna se rozšíří služba CzechPOINT i ...

Od ledna se rozšíří služba CzechPOINT i o vydávání výpisů ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

16.01.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s ministerstvem vnitra připravilo napojení Seznamu kvalifikovaných dodavatelů na projekt kontaktních míst veřejné správy - CzechPOINT.  Tímto způsobem bude možno získat výpis na kontaktních místech CzechPOINTu již od 1. 1. 2009. Prostřednictvím kontaktních míst CzechPOINTu bude možné získat výpis z tohoto seznamu za účelem prokázání základní a profesní kvalifikace pro veřejnou zakázku.

Uchazečům o veřejnou zakázku, kteří jsou v tomto seznamu zapsáni, bude výrazně ulehčena možnost získání výpisů k prokázání kvalifikace, což zjednoduší a zrychlí zpracování nabídek v zadávacím řízení. Všechny dosavadní způsoby komunikace a služby Seznamu kvalifikovaných dodavatelů zůstanou zachovány.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden MMR jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách (http://www.isvz.cz/    ) a je zcela veřejně přístupný. MMR do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili základní a profesní kvalifikační kritéria podle zákona o veřejných zakázkách a doložili je ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.

Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce. Bližší informace lze získat na Portálu veřejných zakázek a koncesí (www.portal-vz.cz).

Projekt CzechPOINT je v současné době nejviditelnějším projevem elektronizace veřejné správy.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Samostatné oddělení komunikace MMR ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/