Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2008 > Monitorovací výbor Česká republika ...

Monitorovací výbor Česká republika - Bavorsko

20.01.2009: Za účasti zástupců České republiky a Spolkové republiky Německo se včera v bavorském Frauenau uskutečnil Monitorovací výbor programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013. Do tohoto programu jsou na české straně zapojeny Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský kraj. Financován je z Evropského fondu pro regionální rozvoj a celková alokace dosahuje 115,5 mil. EUR.

Na předchozím monitorovacím výboru bylo schváleno 47 projektů v celkové výši 33,4 mil. EUR. Nyní bylo projednáno 28 projektů s požadovanou podporou 14,1 mil. EUR a z nich bylo schváleno 25 projektů za 13,4 mil. EUR. Vzhledem k informačním a propagačním opatřením na české straně formou inzerátů v denním tisku, seminářů pro žadatele uspořádané ministerstvem v Klatovech, Chebu a Českém Krumlově, průběžných tiskových zpráv, a dalších jsou projekty žadatelů z České republiky úspěšnější a kvalitněji připravené," uvedl 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Milan Půček.

Příští zasedání monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 18. - 19. března 2009. Stanovený termín pro předkládání projektových žádostí je 10. prosince 2008. Nejbližší seminář pro žadatele v rámci česko-bavorského programu proběhne už tento pátek (17. října) v Českých Budějovicích. Seminář organizuje Krajský úřad Jihočeského kraje. Více informací naleznete na stránkách strukturálních fondů.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Samostatné oddělení komunikace MMR ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/