Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2008 > Monitorovací systém na čerpání ...

Monitorovací systém na čerpání evropských dotací existuje

20.01.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj se ohrazuje proti nepodloženým spekulacím o údajném ohrožení čerpání dotací z evropských fondů z důvodu nevyhovujícího monitorovacího systému. Není rovněž pravdou, že by neexistoval monitorovací systém pro plánovací období 2007 až 2013. Mezi současným systémem a vracením dotací neexistuje přímá souvislost.

Monitorovací systém, který je v současné době používán, prošel certifikací Evropské komise. Nicméně jeho část nebyla před lety pořízena v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, což v současnosti vede k zásadním problémům s úhradou nákladů na údržbu a rozvoj systému. Ministerstvo hledalo řešení v rámci  optimalizace stávajícího systému, avšak na základě právních a technických analýz bylo rozhodnuto o vypsání soutěže na nový monitorovací systém. Novou soutěží bude odstraněna právní vada, vyřešen problém s financováním a rovněž bude dosaženo technologického posunu, v jehož důsledku bude provoz systému levnější a implementace nových funkcí rychlejší.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Samostatné oddělení komunikace MMR ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/