Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2008 > Mírný pokles návštěvnosti ubytovacích ...

Mírný pokles návštěvnosti ubytovacích zařízení ve 3.čtvrtletí 2008

16.01.2009: Český statistický úřad dnes zveřejnil očekávanou statistiku návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu za 3. čtvrtletí  resp. za 1. až 3. čtvrtletí roku.

Ve 3. čtvrtletí zavítalo do hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu celkem 4,4  milionu hostů, což bylo meziročně o 3,3 % méně. Zahraničních a domácích hostů přijelo shodně po 2,2 milionu, tj. o 0,4 % více, resp. o 6,6 % méně. Nejvíce osob (1,2 milionu) se ubytovalo v kategorii tříhvězdičkových hotelů (meziroční růst o 8,1 %). Nejvyšší nárůst příjezdů hostů oproti stejnému období minulého roku vykázaly čtyřhvězdičkové hotely (o 11,9 %), ve kterých se ubytovalo 0,9 milionu hostů. Nárůst byl vykázán rovněž v kategorii pětihvězdičkových hotelů (o 5,1 %). Převážnou část klientely obou zmíněných kategorií hotelů tvoří cizinci, přestože procento ubytovaných rezidentů roste.

Počet přenocování hostů se ve 3. čtvrtletí meziročně snížil celkem o 5,9 %, dosáhl 14,3 milionu nocí,  z toho počet přenocování nerezidentů činil 6,5 milionu (pokles o 1,1 %) a rezidentů 7,8 milionu přenocování (pokles o 9,5 %). Z jednotlivých kategorií zaznamenaly celkový růst počtu přenocování hotely čtyřhvězdičkové (o 19,7 %), tříhvězdičkové (o 4,4 %) a  pětihvězdičkové (o 3,0 %). Průměrný počet přenocování se snížil z 3,4 na 3,3 noci.

Nejvyšší nárůst v celkovém počtu příjezdů (o 4,7 %) i v počtu přenocování (o 2,7 %) byl z pohledu územního členění  zaznamenán v hlavním městě, kam zavítalo 1,4 milionu hostů.  Dalším krajem,  který  zaznamenal  nepatrný nárůst u příjezdů (0,3 %) a také u přenocování (1,3 %), byl Karlovarský kraj. V ostatních krajích došlo ve 3. čtvrtletí k meziročnímu poklesu celkového počtu ubytovaných hostů i počtu přenocování. Nejvíce se tento pokles projevil v počtu osob v Libereckém a Zlínském kraji, v počtu přenocování pak v kraji Středočeském a na Vysočině.

Zaměříme-li se na samotné nerezidenty, v některých krajích byl zaznamenán nárůst - kraje Olomoucký a Moravskoslezský (o 11,3 %, resp. 7,8 %), naopak nejvíce jejich počet klesl v krajích Ústeckém (o 18,4 %) a Libereckém (o 14,4 %).

V lázeňských zařízeních dosáhl počet přenocování hostů 2,1 milionu, což byl meziroční pokles o 1,6 %. Z toho počet přenocování zahraničních hostů činil 0,8 milionu, tj. o 3,3 % více než ve stejném období minulého roku.

Podle země trvalého pobytu byl nejvyšší počet přenocování zaznamenán u turistů z Německa (meziroční pokles 6,5 %). Zvýšil se počet přenocování Rusů (o 25,4 %) a Poláků (o 12,2 %).

Za 1. - 3. čtvrtletí  se počet hostů zvýšil o 0,9 %, a to jen díky nerezidentům, kterých se ubytovalo o 118  tisíc více než ve stejném období minulého roku (tj. nárůst o 2,3 %). Domácích hostů se v tomto období ubytovalo o 0,5 % méně, což v absolutní hodnotě znamená pokles o zhruba 24 tisíc hostů. Počet přenocování hostů se meziročně snížil o 2,2 %, z toho nerezidentů o 0,2 % a rezidentů o 4,1 %.

Česká republika kopíruje víceméně stagnující trendy vývoje cestovního ruchu ve světě, začínají se projevovat důsledky ekonomické krize, silné koruny a zvyšující se konkurence okolních evropských zemí v oblasti cestovního ruchu.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Samostatné oddělení komunikace MMR ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/