Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2008 > Ministr Jiří Čunek zavítal do Plzeňského ...

Ministr Jiří Čunek zavítal do Plzeňského kraje

20.01.2009: Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek dnes navštívil Plzeňský kraj. Svůj program v regionu zahájil v Dobřívi na Rokycansku diskuzí se starosty okolních obcí a měst. Poté zavítal do krajského města, kde ho přijal Václav Červený, 1. náměstek hejtmana Plzeňského kraje. V Plzni se Jiří Čunek setkal také s místním biskupem Františkem Radkovským a před odjezdem z města se ještě zastavil v areálu bývalé papírny, jehož část byla rekonstruována a nyní zde slouží sportovním nadšencům z širokého okolí moderní motokárový okruh. Odpolední cesta zavedla ministra nejprve do staňkovského dětského domova. Odtud pak pokračoval do Domažlic na jednání s představiteli města. Poslední zastávkou byly středočeské Hořovice na pozvání místního starosty.

Návštěva Plzeňského kraje začala pro Jiřího Čunka v obci Dobřív. Zdejším historickým skvostem - vodním hamrem - provedla ministra ředitelka rokycanského muzea Miroslava Šandová. Mistři kováři mu předvedli své umění a ministr si mohl též sám vyzkoušet jak zařízení pracuje. V doprovodu desítky starostů v čele s místním Milanem Kozlíkem potom debatovali o dalších možnostech a příležitostech pro rozvoj regionu. „Rozumím velmi dobře požadavkům a přáním představitelů měst a obcí, sám jsem osm let starostoval. Dnes jsem zástupcem státu a musím říct, že veškerá komunikace mezi ministerstvy a komunální správou je věcí dlouhodobějšího kompromisu a trpělivého vyjednávání o tom, co je a není možné, v čem by měl stát pomáhat a jaké záležitosti by města a obce měly dokázat svou snahou a svým umem. Problematika konkrétně zdejšího regionu podbrdska, jako bývalého vojenského prostoru, je do značné míry v kompetenci ministerstva obrany a tudíž v tomto směru korigována," uvedl po setkání ministr.

Cesta Jiřího Čunka následně pokračovala do Plzně. Na krajském úřadě ho přijal vicehejtman Václav Červený. Spolu hovořili především na téma spolupráce mezi vládou a kraji nebo o finančních zdrojích v rámci regionálních operačních programů. „Plzeňský kraj je typickým příkladem regionu s výrazně silným centrem, ekonomicky i z hlediska počtu obyvatel, vůči zbývajícím částem, což čas od času navozuje určitou konkurenci mezi magistrátem a hejtmanstvím v prosazování svých projektů nebo v majetkových a vlastnických otázkách nemovitostí a jejich užívání. Na druhou stranu prosperující město Plzeň je důležité pro zbytek kraje a silný region zase pro své centrum. Výsledná pozice směrem k ministerstvu a vládě je věcí dohod a spolupráce obou úrovní samosprávy," okomentoval výstupy z jednání vicepremiér.  

Po pracovním obědě s plzeňským biskupem Františkem Radkovským zakončil ministr svůj program v Plzni zastávkou v areálu bývalých papírenských závodů. Několik objektů nevyužité továrny prošlo totiž rekonstrukcí a vznikla zde největší a nejmodernější motokárová aréna v celém kraji.

Ve Staňkově na Domažlicku navštívil Jiří Čunek místní dětský domov. Na prohlídku za doprovodu ředitelky Jany Koubové navázalo neformální povídání s dětmi, které ministra zasypaly spoustou dotazů nejen o jeho práci a povinnostech, ale třeba také o velikosti jeho bot. 

Na závěr své návštěvy Plzeňského kraje zavítal ministr do Domažlic, kde se starostou Miroslavem Machem mimo jiné vystoupali na zdejší vyhlášenou „šikmou věž". Při návratu zpět do Prahy se ještě zastavil ve středočeských Hořovicích, kam ho pozval starosta Luboš Čížek.  

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Samostatné oddělení komunikace MMR ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/