Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2008 > Ministr Čunek vystoupil na zahájení ...

Ministr Čunek vystoupil na zahájení Evropského týdne regionů a měst v Bruselu

20.01.2009: Ministr  pro místní rozvoj Jiří Čunek se včera zúčastnil zahájení Evropského týdne regionů a měst OPEN DAYS 2008 v Bruselu. Od 6. do 9. října 2008 se zde koná 140 odborných seminářů a workshopů, které jsou určeny politikům na úrovni EU a regionů, odborníkům a představitelům bankovního sektoru, podnikatelům a občanské společnosti. Semináře a workshopy se zaměří na první zkušenosti s prováděním 345 programů politiky soudržnosti na období 2007-2013 s celkovou investicí zhruba 500 miliard eur.

Ministr Čunek přijal pozvání do panelové diskuze na téma Zelená kniha o územní soudržnosti, která byla Evropskou komisí zveřejněna počátkem října. Účastníci diskuze se ve svém vystoupení zaměřili na tři okruhy otázek: jaká je definice „území" v oblasti územní soudržnosti a jak se liší od „regionů"; co znamená územní soudržnost pro budoucí kohezní politiku; jak by mělo být „území" lépe integrováno do evropských priorit.

„Česká republika považuje kohezní politiku, včetně jejího aspektu územní soudržnosti, za velmi důležitou součást aktivit Evropské unie. Územní specifika se v žádném případě nemohou omezit jen na specifika geografická. Vzhledem k odlišné sídelní i územní struktuře EU bude zřejmě územní soudržnost zohledňovat konkrétní situaci a specifika každé jednotlivé země," uvedl ve svém projevu Jiří Čunek. Ministr také zdůraznil, že struktura osídlení ČR je odlišná od většiny zemí EU. Naším specifikem je převažující počet středních a malých měst a určitá „uzavřenost" daná pohraničními reliéfem téměř po celém obvodu státu, což výrazně omezuje mezinárodní význam českých center.

Oproti sousedním zemím je i český venkov specifický charakterem osídlení, zástavbou sídel a velmi nízkým podílem rozvolněných forem osídlení. Venkovské obce spravují území tvořené téměř 74 % plochy celého státu. Žije v nich však pouze cca 26 % obyvatel. Pro ČR je z územního hlediska podstatná zejména oblast městské problematiky a také integrovaný přístup k podpoře měst a venkovských oblastí v rámci rozvíjení vztahů město-venkov.

V rámci OPEN DAYS se v ČR během měsíce října uskuteční také osm konferencí a výstav, které se budou konat v Praze, Plzni, Českých Budějovicích, Olomouci, Ostravě, Zlíně a Ústí nad Labem.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Samostatné oddělení komunikace MMR ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/